Fokus på flere overlevende pattegrise

En tidlig indsats ved faring har stor betydning for pattegriseoverlevelsen. Få råd og vejledning her på siden - og inspiration fra tre af dine kolleger, der arbejder målrettet med at få flere pattegrise til at overleve.

Danni Sørensen

Før faring

Jo bedre forberedelse af soen før faring des færre komplikationer støder til under faringen. Det giver også flere levendefødte.

Råd

Fra indsættelse i farestalden indtil faringen er overstået, skal soen hver dag have:

  • 3,5 FE/dag.
  • 3 måltider ligeligt fordelt over døgnet.
  • 500-600 gram fibre.

Under faring

Faringsovervågning er et godt værktøj til at hæve overlevelsen yderligere.

Råd

  • Tilse den farende so en gang hver halve til hele time. 
  • Vær i farestalden på fuld tid ved de store faringsdage.
  • Giv fødselshjælp, hvis der er gået mere end en halv til en hel time siden seneste gris er født - eller som minimum, hvis alle grise i kuldet er tørre.

EFTER FARINGEN - GRISEN ER FØDT

Når grisen er født, skal den have råmælk for at overleve. Råmælken giver grisen energi og antistoffer.

Råd

  • Hjælp nyfødte grise op til soens yver, når du laver faringsovervågning.
  • Når grisenes navler er tørre, samles de mindste grise ved en mindsteamme.

Hvad er koden til høj overlevelse?

Det handler i høj grad om at sikre systematik, så alle ved, hvad de skal lave – og også gør det. Vi har stort fokus på at have så lav udskiftning af medarbejdere som muligt. Det tager lang tid at lære nye medarbejdere op, og det koster. Både på produktiviteten og arbejdstiden.

Hvad har I gjort for at hæve overlevelsen?

Som sagt har vi et enormt fokus på vores rutiner. Vi gør ikke noget vildt, men hvis vi oplever et fald i pattegriseoverlevelse, ser vi på, hvad der er gået galt og løser det.

Vi har også fast faringsovervågning på de store faringsdage, så der er en medarbejder i stalden, der har ansvaret den pågældende dag. Også i weekenderne, hvor medarbejderne fast har en vagt hver anden weekend.

Har I set effekten af jeres indsats?

Ja, det har vi. Vi ligger godt og stabilt i forhold til pattegriseoverlevelse. 

Hvilke råd vil du give andre griseproducenter? 

Hav nogle gode og engagerede medarbejdere i farestalden. Også hvad ledelsen angår. Folk ved, hvad de skal – og gør det. Er der noget, der ikke fungerer, er det driftslederens ansvar at få rutinerne tilbage på sporet. Vi har et teammøde om ugen, hvor vores driftsleder håndhæver de ting, jeg har talt med ham om. Det er ikke alt, vi skriver ned og laver arbejdsplaner om. Det er de samme folk, som ved, hvad de skal gøre uge efter uge. Og så er det lederen, der i samarbejde med mig skal finde de sidste fejl, der skal rettes op på.

Hvorfor har I valgt at fokusere yderligere på pattegriseoverlevelse?

Vi har en klar målsætning om, at alle fødte grise skal overleve. En ting er, at der er økonomi i det – men der er helt klart også en glæde ved at holde alle grisene i live. Der er ingen, der har lyst til at have en høj dødelighed. Det er dyr, vi arbejder med, og det er en klar motivation til at gøre vores bedste hver dag.

Hvornår kom I for alvor i gang?

Vi besluttede allerede i starten af året, at vi ville deltage i PattegriseLIV. Vi vidste godt, at vi skulle rykke os på området. Vi har prøvet en del ting tidligere, men PattegriseLIV har gjort, at vi har skærpet fokus endnu mere og fået styr på de helt rigtige områder, hvor der skulle sættes ind.

Hvad har I gjort for at hæve overlevelsen?

Vi får mange levendefødte. Blandt andet fordi vi har justeret på fodring op til faring. Søerne skal have mere at æde, så de har energi til faring. Det har gjort faringerne mere smidige og giver nogle stærkere grise.

Efter faring har vi fokus på de mindste grise.

Derudover har vi set en klar effekt i at have faringsovervågning om aftenen, så vi sætter ind, hvor det giver mening. Blandt andet har vi fået skemalagt arbejdsplanen, så det går på skift.

Hvilke råd vil du give andre griseproducenter?

Overvej at deltage i PattegriseLIV, hvis muligt. Og sørg for at alle medarbejdere er med på at gøre noget ekstra. Hos os har vi stort fokus på, at vi er et team med en fælles mission.

Og så er det ikke kun under faring og lige efter, man kan gøre en forskel. Det starter allerede i løbestalden og fortsætter i bund og grund frem til fravænning.