21. oktober 2022

Seges Insight: Få mere ud af dit management software

SEGES InSight bruger de registreringer, der allerede findes i dit managementsoftware og giver et løbende overblik til dig og din dyrlæge og rådgiver. Du kan bruge registreringer til at få analyser til at hæve overlevelses hos søer og pattegrise. For at bruge værktøjerne, skal du være bruger af Cloudfarms eller AgroVision.

Tilgængelige gratis værktøjer

So-overlevelse

Månedligt overblik over udviklingen af so-dødelighed med overblik over alder for søer og hvor i cyklus søerne mistes. Overblikket rummer også benchmarking. 

Pattegriseoverlevelse 

Ugentlig overblik over udvikling i dødelighed fordelt på diagnoser som besætningen har valgt. Der leveres et let tilgængeligt overblik der viser den ugentlige udvikling samt benchmarking til andre besætninger.

En rådgiverrapport giver et større overblik, der dykker mere ned i effekter, der kan have betydning for pattegrisedødeligheden i besætningen.

SIMPLE REGISTRERINGER GIVER OGSÅ GOD VÆRDI

Værktøjerne er designet så det giver værdi i en besætning med de registreringer, der er valgt i besætningen – meget simple registreringer giver et løbende overblik og mere detaljerede registreringer åbner for muligheder i mere detaljerede overblik. Overblikket i besætningen bliver oftest størst hvis man ikke registrerer for simpelt, men man kan også miste overblikket, hvis der eksempelvis er for mange sygdomskoder at vælge imellem i besætningen.

Der er udarbejdet vejledninger, der kan bruges til inspiration, hvis man overvejer at registrere på en anden måde. Tag altid din rådgiver/dyrlæge med på råd.

Hvorfor bruge værktøjet

Målet med værktøjet er at give målrettede overblik på områder i besætningen, så arbejdet bedre kan målrettes, hvor effekten er størst.

Foruden analyser af, hvorfor pattegrise og søer dør, så er det også muligt at lave benchmarking for udvikling, hvor egen besætning kan ses i forhold til større grupper af besætninger. Benchmark er anonymiseret, så andre ikke kan se, hvor ens egenbesætning ligger. Rapporter og værktøjer kan sendes til flere personer i besætningen, men kan også deles direkte med din rådgiver og dyrlæge.

Vil du vide mere om SEGES InSight, kan du kontakte Gunner Sørensen på gs@seges.dk eller Ann Freya Mørch Jensen på afmj@seges.dk.