13. september 2019

Notat

Næringsindhold i korn fra høsten 2019 - foreløbige resultater

De foreløbige resultater fra vinterbyg, vårbyg og hvede viser i forhold til høsten 2018 et fald i råproteinkoncentrationen på 0,6 til 1,7 procentenheder og en stigning i fosforkoncentrationen på 0,2 til 0,3 gram pr. kg.

De foreløbige resultater (se Appendiks) viser i forhold til sidste år, at:

  1. Råproteinkoncentrationen er faldet 0,6 – 1,7 procentenhed i vinterbyg, vårbyg og hvede
  2. Fosforkoncentration er steget 0,2 - 0,3 gram pr. kg i vinterbyg, vårbyg og hvede.

Sammenligningen med sidste år sker ved en vandprocent på 15.

Indtil alle prøver er analyseret, vil dette notat blive ajourført som minimum hver torsdag. Det er planlagt at analysere cirka 28 prøver for både vårbyg og vinterhvede, 14 prøver for vinterbyg og vinterrug, samt syv prøver for triticale og havre. Når der er resultater fra mindst fire prøver, vil resultatet fremgå af tabellerne. 

Til sammenligning vises næringsindholdet fra årets korn 2018. For valg af analysestrategi for eget korn til hjemmeblanding henvises til anbefalinger, som tager højde for variationen i korn og analysesikkerhed [1]. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Niels Morten Sloth, Jesper Poulsen

Udgivet: 13. september 2019

Fagområde: Ernæring