25. september 2020

Notat

Næringsindhold i korn fra høsten 2020 - foreløbige resultater

De foreløbige resultater fra byg, hvede, rug, havre og triticale viser i forhold til høsten 2019: Protein: Et fald – bortset fra hvede. Energi: En stigning. Der mangler kun få prøveresultater. Desuden er der nu resultater fra økologisk dyrket korn.

De foreløbige resultater (se detaljer i Appendiks) ses i Tabel A for almindeligt korn og i Tabel B for økologisk dyrket korn. Resultaterne er sat i forhold til sidste år – sammenlignet ved 15 % vand.

Tabel A. Foreløbige resultater fra høst 2020

Høst 2020

Vinterbyg

Vårbyg

Hvede

Rug

Havre

Triticale

Ved 15 % vand

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

Råprotein, %

9,1

-0,6

8,6

-0,7

9,5

-

7,4

-0,5

9,0

-0,7

9,9

-0,4

FEsv pr. 100 kg

101,9

0,5

107,1

2,0

116,2

1,4

112,1

3,1

91,0

6,2

 

 

FEso pr. 100 kg

102,6

0,7

106,6

1,6

114,2

1,3

111,2

2,8

93,2

5,0

 

 

Fosfor, g/kg

2,7

-0,1

2,9

-

2,6

-

2,5

0,1

2,8

-0,1

2,9

-0,1

Antal analyser1

18

 

25

 

29

 

11

 

7

 

3

 

Forventet antal analyser

18

 

30

 

29

 

15

 

7

 

7

 

1 Der analyseres det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Resultaterne er nu korrigeret i forhold til kornreferenceprøverne, der er analyseret samtidigt på laboratoriet til sikring mod eventuelle niveauskred på laboratoriet fra det ene år til det næste.

Tabel B. Økologisk korn. Foreløbige resultater sat i forhold til alm. korn fra høst 2019

Høst 2020

Vinterbyg

Vårbyg

Hvede

Rug

Havre

Ved 15 % vand

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19

2020

ift. '19
Råprotein, %

8,3

-1,4

7,8

-1,5

8,2

-1,3

6,4

-1,5

7,9

-1,8
FEsv pr. 100 kg

105,5

4,1

106,1

1,0

117,6

2,8

112,4

3,4

87,0

2,2
FEso pr. 100 kg

105,5

3,6

106,0

1,0

115,3

2,4

111,5

3,1

90,1

1,9
Fosfor, g/kg

2,9

0,1

2,9

-

2,7

0,1

2,7

0,3

2,8

-0,1
Antal analyser

2

 

6

 

2

 

6

 

2

 
Forventet antal analyser

2

 

6

 

2

 

6

 

6

 
1 Der analyseres det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration. 

I figur 1 ses udviklingen i råproteinkoncentration for byg og hvede siden 1988.

Figur 1. Udvikling i analyseret råprotein (% i varen, ved 15 % vand) i hvede, vårbyg og vinterbyg fra 1988 til 2020

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Niels Morten Sloth, Jesper Poulsen

Udgivet: 25. september 2020

Fagområde: Ernæring