PRRS-observationsliste

Henter data fra CHR-registret. Vent venligst...


søer
7 - 30 kg grise
slagtesvinepladser


Vælg i kalenderen dato, hvornår prøverne er udtaget.

Vælg i kalenderen dato, hvornår mistanken er opstået.

:


Indsender data. Vent venligst...

Betingelser

 1. Du skal være opmærksom på følgende forhold ved udtagning og indsendelse af materiale til undersøgelse for PRRS-virus:
  1. Der må ikke sendes grise til slagtning på et Kina-godkendt eksportsvineslagteri fra og med den dag PCR-prøverne til PRRS-undersøgelse udtages, og der må ikke sendes grise til slagtning, så længe PCR-svar afventes.
  2. Laboratoriesvaret på PCR-prøverne skal sendes til SPF-Sund på sundhedsstyringen@lf.dk. Bed din dyrlæge om at sætte SPF-Sund på som kopimodtager af laboratoriesvaret.
  3. Slagterierne Danish Crown, Tican/SB Pork og DanePork informeres automatisk om, at der udtages prøver, samt om resultatet af prøverne.
  4. Denne aftale vedrører kun den konkrete indsendelse af prøver til PRRS-viruspåvisning.
  5. Hvis der senere udtages prøver for PRRS på det samme CHR-nummer, så skal der indgås en ny aftale.
  6. Du skal være klar over, at slagteriet i 14 måneder efter påvisning af PRRS-virus kan afregne grisene til en lavere pris, der afspejler slagteriets omkostninger. Kontakt dit slagteriselskab hvis du ønsker dette uddybet.
  7. Du skal være indforstået med, at ved et positivt resultat erklærer Fødevarestyrelsen besætningen smittet med PRRS i minimum 8 uger fra udtagelsesdatoen, og besætningen kommer desuden på Fødevarestyrelsens PRRS-liste i 14 måneder fra udtagelsesdatoen. PRRS-listen er tilgængelig på internettet her
  8. De tre ovennævnte slagterier har adgang til at se den liste, som Landbrug & Fødevarer fører over besætninger, der er omfattet af restriktioner i forbindelse med PRRS-viruspåvisning.
  9. Hvis du ikke leverer til enten Danish Crown, Tican/SB Pork eller DanePork, og du får påvist PRRS-virus i din besætning og indenfor de næste 14 måneder efter udtagning begynder at levere til et af disse tre slagterier, så skal du oplyse dem om, at der er påvist PRRS-virus i din besætning, da det har betydning for deres afsætning af kød til visse lande.
 2. Når du klikker på ”INDSEND”, så får du efter kort tid en e-mail, som skal underskrives med NemID for det CVR-nummer, der er indtastet.
 3. Tilsvarende får Danish Crown, Tican/SB Pork og DanePork en e-mail, hvor de bekræfter at have fået information om udtagning. De bekræfter via NemID.
 4. Din dyrlæge får besked som kopimodtager.