24. marts 2023

Manual
Manual version 1.0

Anbefalinger for overvågning, kontrol og sanering for PRRS i Danmark

Anbefalingerne i denne manual beskriver et system til klassifikation af PRRS-status af grisebesætninger samt anbefalinger for overvågning, kontrol og sanering for PRRS-virus. Dette skal støtte indsatsen i den enkelte besætning og samarbejdet i regionale saneringer for PRRS.

Når PRRS-virus skal kontrolleres og elimineres på regionalt niveau, skal producenter og praktiserende dyrlæger samt rådgivere arbejde sammen ud fra fælles anbefalinger for overvågning, kontrol og sanering for PRRS. Anbefalingerne i denne manual tager derfor udgangspunkt i et standardiseret system til klassifikation af PRRS-status på de enkelte grisebesætninger modificeret efter anbefalingerne fra American Association of Swine Veterinarians (AASV). Standardiseringen er essentiel for at sikre en god kommunikation imellem ejere og dyrlæger i et område, hvor der er et fælles ønske om at eliminere PRRS-virus. 

Anbefalingerne bygger på en kombination af international publiceret viden samt danske erfaringer med PRRS-overvågning, kontrol og sanering. I forhold til stikprøvestørrelse er der tale om minimumsanbefalinger, hvor der tages hensyn til analyseomkostningerne. Det tilrådes derfor, at man i forbindelse med regionale saneringer aftaler, om der skal tages flere prøver, da en større stikprøve til en hver tid vil øge sandsynligheden for at fastsætte den sande PRRS-status.

Inden en sanering iværksættes, er det vigtigt at den pågældende producent forholder sig til ejendommens beliggenhed, smittebeskyttelse, besætningsopbygning og besætningens nuværende sundhedsstatus.


Institution: Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, SEGES Innovation P/S

Forfatter: Nicolai Weber, Elisabeth Okholm Nielsen, Hanne Bak, Bjørn Lorenzen

Udgivet: 24. marts 2023

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed/Veterinært

I maj 2022 blev en national strategi for reduktion af PRRS hos danske grise lanceret af Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen. Det overordnede mål med planen er at øge andelen af besætninger, der er deklareret PRRS-antistof-negative. PRRS er en anmeldepligtig sygdom. 

Anbefalingerne for overvågning, kontrol og sanering for PRRS i Danmark forventes at blive opdateret, når der er ny relevant viden samt erfaringer med PRRS-overvågning, kontrol og sanering.