3. maj 2018

Transportegnethed: Ny vejledning til svineproducenterne

Landbruget ønsker at fastholde og udvikle et højt niveau af dyrevelfærd under transporten af grise, og med en række nye initiativer sætter SEGES Svineproduktion øget fokus på grisenes transportegnethed. Nye vejledninger skal gøre det nemmere for landmænd, chauffører og dyrlæger at sikre, at grisene er transportegnede.

”Det er et prioriteret indsatsområde for os at øge opmærksomheden omkring den gruppe af dyr, hvor det kan være vanskeligt at vurdere deres transportegnethed. Det er ekstremt vigtigt, at alle besætningsejere og -ansvarlige effektivt og nemt kan sikre sig, at grisene er egnede til transport og slagtning. Det indebærer en omhyggelig undersøgelse af hvert enkelt dyr med eksempelvis brok”, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Den første vejledning handler netop om brok og beskriver en undersøgelse af broksækken suppleret med både fakta og billeder til brug i staldene.

”Vi ved jo, at langt størstedelen af alle grise modtages på slagterierne uden anmærkninger, og det her må endelig ikke opfattes som et benspænd. Det skal tværtimod ses som et lettilgængeligt redskab, der forhåbentlig også betyder, at flere landmænd kan få ekstra grise med på slagteriet. Simpelthen fordi det bliver mere tydeligt, hvornår en gris med brok er egnet til transport under særlige hensyn”, siger Christian Fink Hansen.

Han fortæller, at der desværre er set en stigning i fundet af ikke-transportegnede grise:

”Der er fortsat tale om et relativt lille antal, når man ser på den samlede produktion af grise, men det er ikke godt nok. I dansk svineproduktion stræber vi altid efter at gøre det endnu bedre, og det her er ingen undtagelse. Det er landmændene, der har det primære ansvar for at sikre dyrenes transportegnethed, og sammen med chauffører og dyrlæger skal vi have nedbragt antallet af sager, afslutter Christian Fink Hansen.

Bestil et trykt eksemplar

Du har også mulighed for at bestille et trykt eksemplar af vejledningen - vejledningen er lamineret, så den er lige til at hænge op i stalden.

Hvis du ønsker en trykt, lamineret udgave, så kan du bestille et eksemplar hos Anna Thiis på anth@seges.dk.