Nyheder

Noteringer

Opdateret 26.11.2020
# 9,30 Slagtesvin
# 369,84 Smågrise
Se noteringer