21. maj 2021

Overdragelse af tilbageholdelsestid

Sælger du smågrise? Så skal du huske at oplyse køber/modtager, hvis grisene er omfattet af en tilbageholdelsestid. Formålet er at sikre, at dyr ikke sendes til slagtning, inden tilbageholdelsestiden er udløbet.

Køber/modtager af smågrise skal ved overdragelse af grisene oplyse, om grisene er omfattet af en tilbageholdelsestid, samt hvornår tilbageholdelsen udløber. Formålet er at sikre, at dyr ikke sendes til slagtning, inden tilbageholdelsestiden er udløbet. 

Dokumentation er påkrævet

Overdragelsen af oplysningerne vedrørende tilbageholdelsestid skal kunne dokumenteres. Dokumentationen kan ske på to måder:

  1. Standardoplysning på kontrakt/faktura
  2. Direkte besked

Oplysningerne om tilbageholdelsestid skal overdrages, uanset om medicinen er givet til enkelte grise, eller der er flokbehandlet en gruppe grise.

Kravet om dokumentation trådte i kraft den 14. december 2019 i en ny bekendtgørelse om brug af medicin til dyr. Dokumentationen skal opbevares af både sælger og køber indtil 5 år fra overdragelsestidspunktet.

Du kan indsætte oplysning om, at grisene kan være omfattet af en tilbageholdelsestid som en standardoplysning i kontrakten eller på fakturaen for købet.

Det er tilladt for dig at oplyse en tilbageholdelsestid for dyrene, som er længere end den tilbageholdelsestid, der er fastsat af dyrlægen.

Eksempel på en standardformulering

Eksempel på en standardformulering om tilbageholdelsestiden kan ifølge SEGES Svineproduktion være:

"Sælger gør køber opmærksom på, at grisene omfattet af denne kontrakt eller faktura kan være behandlet med receptpligtig medicin med tilbageholdelsestid og at grisene derfor af hensyn til fødevaresikkerhed er underlagt en tilbageholdelsestid på minimum 60 dage fra salgsdatoen."

Eksempel på standardformulering om overdragelse af tilbageholdelsestid

Eksempel på faktura med standardformulering vedr. overdragelse af tilbageholdelsestid nederst.

Når en standardformulering ikke er nok 

Hvis fakturaer udstedes via handels- og transportvirksomheder, skal du være opmærksom på, om standardformuleringen på fakturaen er gældende for din besætning. Det kan f.eks. være, hvis du har en specialproduktion og er underlagt tilbageholdelsestider, der er længere end standardformuleringen.

Hvis standardformuleringen ikke er gældende for dine dyr, skal du enten få standardformuleringen tilpasset eller selv sørge for at give køber direkte besked. Din dyrlæge kan hjælpe med at kontrollere, at den anførte tilbageholdelsestid er korrekt.

Du kan overlevere oplysningerne ved at sende en e-mail til køber/modtager med en kopi eller foto af dyrlægens anvisning og medicinregistreringerne for de pågældende grise.

Eksempel på direkte besked på overdragelse af tilbageholdelsestid

Eksempel på mail vedhæftet anvisningsskema og foto af medicinregistreringsskema for de solgte grise.

Derfor er tilbageholdelsestiderne vigtige

Dansk svineproduktion er verdensførende, når det drejer sig om at producere svinekød uden rester af antibiotika. Et rigtig godt kontrolsystem og en god praksis for tilbageholdelsestider er afgørende for at fastholde den høje standard og forbrugertilliden og giver dansk svinekød en rigtig stærk position på eksportmarkedet.