Opdateret/Gennemlæst 19. februar 2024

Om Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris sætter dagsordenen og finder løsninger på udfordringerne, så fremtiden sikres for dansk griseproduktion.

Internationalt set befinder dansk griseproduktion sig i den absolutte verdenselite. Her skal vi blive, og det kræver, at vi flytter os hele tiden. Her spiller fællesskabet i dansk griseproduktion en afgørende rolle. 

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris har til opgave at sikre fremtiden for dansk griseproduktion bedst muligt. Det gør vi med en offensiv strategi, hvor grisesektoren selv sætter dagsordenen og finder løsninger på de markante udfordringer, som skal løftes i de kommende år. En bæredygtig griseproduktion er en del af løsningen i et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050. 

Konstant fremdrift i dyrevelfærden med endnu bedre pasning, flere hele haler, ingen kastration og løsdrift i alle staldafsnit på den lange bane. Vi skal fastholde en stærk slagterisektor i Danmark, og det kræver, at vi er konkurrencedygtige, og at der bliver bygget flere nye stalde til slagtegrise. 

Sektorstrategi

Sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Gris har for strategiperioden 2021-2023 defineret og prioriteret en række strategiske pejlemærker med særlig fokus på tre indsatsområder:

 • Konkurrencedygtig griseproduktion
 • Miljø/klima
 • Dyrevelfærd og samfundsaccept.

Sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris består af ti valgte medlemmer - ni svineproducenter og en landbrugsrådgiver. 

De ti medlemmer er:

 • Erik Larsen - formand
 • H.C. Gæmelke - næstformand
 •  Stine Mikkelsen
 • Niels Jørgen Thomsen
 • Søren Foged Overgaard
 • Henrik Nielsen
 • Robert Lynge Andersen
 • Kim Kjær Knudsen
 • Jonas Würtz
 • Merete L. Andersen

Sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris er Christian Fink Hansen