17. december 2021

Vagabonderende strømme: Få styr på uønsket strøm, der vandrer rundt i din stald

Der er en risiko for, at der er vandrende strømme i dit staldsystem, som giver dårlig trivsel hos dine grise. Her på siden får du gode råd til krybestrøm og til at lokalisere et eventuelt problem og efterfølgende løse det.

”Vagabonderende strøm”. Det er fagudtrykket for strøm, der af den ene eller anden uønskede grund er at finde rundt om i dit staldsystem hos grisene. Det er et spøjst ord, og selve problemet er også forbundet med meget mystik og uvished. For strømmen er ikke til at se og mærke, og det er heller ikke altid til at vide, hvorfor den er der. 

Ikke desto mindre kan vagabonderende strømme give store problemer i din stald. Derfor kan vi her på siden give dig den relevante viden om vagabonderende strøm, du har brug for som griseproducent.

Vagabonderende strømme er uønsket strøm, der kan forekomme i stalde, i vand eller i jord. Det er ikke som et stødhegn eller kortslutning, der hurtigt vil vise dig, at der er noget galt. Man kan sige, at de vagabonderende strømme ”lever i det skjulte”. Men selvom vagabonderende strømme er svære at se og opdage, og at de kan være periodiske, kan de være til stor gene for dine grise.

De vagabonderende strømme opstår typisk som spændingsforskelle, hvis der for eksempel ikke er udført tilstrækkelig potentialeudligning eller jording. 

 

Vagabonderende strøm i grisestalde er både et problem for dit arbejde og for grisenes trivsel. 

Har du vagabonderende strøm i dine bygninger, kan der være områder i stalden, hvor grisene ikke vil opholde sig, grisene kan udvise atypisk adfærd, og halebid og øresutten er ikke unormalt. Er problemet med vagabonderende strøm slemt, kan det resultere i kramper i lemmer og ben, sygdom og i særlige tilfælde dødsfald.

Konsekvenserne kan altså være alvorlige, men heldigvis kan der gøres noget ved problemet.

Gennem besøg på en række malkekvægs- og grisebesætninger har SEGES konstateret, at 85-90 procent af tilfældene med vagabonderende strøm skyldes forhold, som man kan udbedre i samarbejde med sin elektriker. Årsagerne er for eksempel:

 • Utilstrækkelig potentialudligning og jordingssystem 
 • Fejlmontage af frekvensomformere
 • Installationer af ældre dato 
 • Ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem eksisterende og nye installationer ifb. med udvidelse af staldanlægget
 • Manglende vedligehold af de elektriske installationer som for eksempel manglende udskiftning af brændte kontakter, åbne stikdåser, beskadigede kabler

De sidste 10-15 procent af tilfældene er svære at gøre noget ved. Det formodes, at der er tale om udefrakommende strømgener.

De fleste opdager vagabonderende strømme i deres stald ved, at dyrene udviser atypisk adfærd af den ene eller anden slags. Det første, du skal gøre, er at udelukke andre årsager til mistrivsel hos dine dyr.

Oplever du stadig den atypiske adfærd hos dine grise, anbefaler SEGES, at du kontakter din elektriker og får lokaliseret problemerne. Målinger og reparationer skal udføres af en autoriseret elektriker.

Du kan inden elektrikerens besøg selv tjekke mange af installationerne i stalden.

Det er naturligvis ikke af ond vilje, man får problemer med vagabonderende strøm i sin stald. Der vil ofte være ting, man ikke lige får ordnet eller efterset, og med tiden bliver alle elinstallationer slidte. Det kan også være, du har lavet en midlertidig og hurtig løsning, som nu er blevet permanent, og det kan være uhensigtsmæssigt.

Problemområder, du selv kan tjekke med det blotte øje:

 • Lysarmaturer, der ikke virker
 • Defekte kabler
 • Åbenstående armaturer, el-tavler, kontakter og stikdåser 
 • Installationer, der ikke længere er i brug og som kan fjernes

Problemområder en autoriseret elektriker kan tjekke:

 • Fejlforhold i hovedtavle (løse forbindelser/klemmer)
 • Frekvensomformere
 • Ventilationsgardiner
 • Åbentstående strømskinne, for eksempel systemer til fodervogne og lignende
 • Potentialeudligning
 • Jordingssystem

Særlige problemområder, der kræver ekspertviden (som minimum en installatøruddannelse):

 • Elektrisk støj foranlediget af frekvensomformere, vakuumpumper og pumpestationer 
 • Solcelleanlæg og tilhørende inverter og lignende

Problemerne kan være mange, og det kan løsningerne dermed også være. SEGES anbefaler som det første, at du går i dialog med elektriker, og at I sammen finder både problemerne og løsningerne. Og så er det en god ide at få elinstallationer med vedligeholdelsesplanen for resten af stalden, hvis de ikke allerede er det.

Her uddyber vi tre af de løsninger, der kan være de rigtige for dig:

 • Potentialeudligning
  • Husdyr kan blive negativt påvirket ved spændingsforskelle helt ned til 0,1 V (100 mV.). Spændingsforskellene mærkes, når de er i kontakt med to eller flere ledende overflader, som har forskelligt elektrisk potentiale. Problemet kan afhjælpes ved at sikre, at alle ledende overflader, som dyrene kan komme i kontakt med, har samme potentiale. Ledende overflader er for eksempel inventardele, drikkekopper eller -ventiler, vakuumledninger, ripperør, foderrør, huler, vandrør, stålspær, fugtige betongulve. For at kontrollere om den udførte potentialeudligning er tilstrækkelig, skal det måles, hvorvidt der står spænding mellem inventardele og bygningens samlede jording. I en svinestald, hvor der ikke er stålspær, kan etableres en samlende udligningsforbindelse, der føres igennem hele stalden, hvortil inventardele tilsluttes. Dermed er der skabt en hovedudligningsforbindelse, som føres til staldens jordingssystem. 
 • Jordingsanlæg
  • Hvis det er i forbindelse med vejrskifte fra tørt til vådt eller omvendt, du oplever ændringer i dyrenes adfærd, så giv jordingsanlægget et eftersyn. Når der fortages fejlfinding på jordingssystemet, er det vigtig først at kontrollere, at alle forbindelser er intakte. Løse forbindelser i kabelsko og andre fastgørelser eller beskadigede ledninger skal repareres. Dernæst skal det konstateres, at der løber strøm til jordspydet, - hvis ikke, ”arbejder” jordspydet ikke. Det kan skyldes forkert placeringen af jordspydet som for eksempel under overdækning, eller at jorden er udtørret og derfor ikke skaber forbindelse. Derefter skal det kontrolleres, om bygningens jordingsanlæg er tilstrækkelig - det vil sige, at der ikke må stå en spænding mellem neutral jord og bygningens samlede jording i hovedtavlen.
 • Eltavler
  • En anden kilde til vagabonderende strøm er defekte el-tavler. Først og fremmest skal det kontrolleres, at kapslingen af elskabet er tæt og intakt, idet det ofte er udsat for både støv og fugt. Dernæst kontrolmåles installationerne med en isolationstester, som angiver, hvorvidt der er afledninger. Finder din elektriker afledninger til lys, ventilation og lignende, skal disse fejl rettes. Ligeledes skal eventuelle lækstrømme lokaliseres og elimineres. 
 

Svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål om vagabonderende strøm, er du velkommen til at kontakte byggechef i SEGES Kenneth Poulsen på kepo@seges.dk.