19. oktober 2021

Meddelelse Nr. 1235

Hæve-sænkegulv i farestier er ikke vejen til højere pattegriseoverlevelse

Pattegrisenes overlevelse var ikke påvirket af, at gulvet under soen i farestien blev hævet, når soen rejste sig og sænket, når soen havde lagt sig. Der var en tendens til, at færre pattegrise blev klemt fra kuldudjævning til dag 4, når gulvet blev hævet/sænket, men den samlede pattegrisedødelighed frem til dag 4 var ikke påvirket.

Hæve-sænkegulv i farestier kan ikke reducere pattegrisedødeligheden fra faring og indtil fire dage efter kuldudjævning. Der var en tendens til, at hæve-sænkegulvet kunne redde pattegrise fra at blive klemt under soen fra kuldudjævning og indtil fire dage efter kuldudjævning, men at pattegrisene døde efterfølgende af bl.a. sult.

I afprøvningen indgik 1.271 søer fordelt over 12 farehold. Data blev opsamlet fra alle søer og pattegrise i fareholdet. Halvdelen af søerne blev indsat i farestier, hvor hæve-sænkegulvet var aktiveret, og den anden halvdel blev indsat i farestier, hvor hæve-sænkefunktionen ikke var aktiveret. Pattegrisedødeligheden blev registreret dels fra faring og indtil kuldudjævning og dels fra kuldudjævning og indtil dag 4 efter kuldudjævning. Forsøget stoppede efter dag 4, så dødeligheden fra dag 4 til fravænning er ikke opgjort.

På tværs af grupperne døde der 0,3 pattegris pr. kuld fra faring og indtil kuldudjævning. Fra kuldudjævning og frem til dag 4 efter kuldudjævning døde der 0,7 pattegris pr. kuld. Der var ikke statistisk sikker forskel imellem grupperne på den overordnede pattegrisedødelighed fra faring og indtil kuldudjævning eller fra kuldudjævning og indtil dag 4. Der var en tendens til, at hæve-sænkegulv i farestien kunne reducere andelen af pattegrise, der døde som følge af klemning med 11,3 %-point fra kuldudjævning og indtil dag 4 efter kuldudjævning. Hæve-sænkegulvet kunne ikke reducere dødeligheden overordnet. Det kan skyldes, at pattegrisene i stedet døde senere af bl.a. sult. Der var ikke effekt af hæve-sænkegulvet på pattegrisenes dødelighed i ammekuld eller ved mindsteammer, hvor dødeligheden var højere end ved søer, som passede egne grise.

Ved obduktion af de døde pattegrise blev pattegrisenes mave vurderet og pattegrisenes aktivitet blev evalueret ud fra graden af slid på forknæ og slid på klove. Obduktionen viste, at 77 % af de klemte pattegrise havde en tom mavesæk og at 56 % af de klemte pattegrise slet ikke havde optaget mælk, før de blev klemt ihjel. Hovedparten af de klemte pattegrise havde intet slid på forknæene og ca. halvdelen havde ikke slidt vokskapperne af klovene. Dette skyldes sandsynligvis, at pattegrisene har været for svækkede til at drikke mælk ved soen, hvorfor de blev klemt.

Afprøvningen blev udført i en besætning, hvor der var 18,9 totalfødte og den totale pattegrisedødelighed var 18,2 % i forsøgsperioden. Den lave pattegrisedødelighed kan tilskrives et højt managementniveau og at der i besætningen var personale døgnet rundt alle ugens dage i sektioner med faringer. Det er ikke muligt at udtale sig om, hvorvidt hæve-sænkegulvet vil kunne medføre en reduktion i pattegrisedødeligheden i en besætning med højere pattegrisedødelighed.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Trine Friis Pedersen, Dorthe Poulsgård, Julie Krogsdahl

Udgivet: 19. oktober 2021

Dyregruppe: Diegivende søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.