26. januar 2017

Notat Nr. 1704

Værktøjer til gode rutiner

Beskrivelse af basal viden omkring rutiner og management i farestalden var med til at øge pattegriseoverlevelsen i de besætninger, der deltog i projektet PattegriseLIV. Da viden modtages forskelligt, var der valgt forskellige metoder til formidling.

En høj pattegriseoverlevelse kræver motiverede medarbejdere, der udfører opgaverne korrekt og rettidigt. Denne motivation og viden kan blandt andet hentes i de værktøjer, der blev udarbejdet i projekt PattegriseLIV.

Videoklip, billeder, tekst og lyd er alle virkemidler, der blev benyttet for at øge tilgængeligheden af eksisterende viden, for på den måde at øge mulighederne for vidensdeling og implementering af denne viden i de besætninger, der deltog i projektet.

Værktøjerne blev udarbejdet i samarbejde med svinerådgivere fra Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR)-kontorerne samt praktiserende svinedyrlæger, som også var med til at definere, hvilke værktøjer der var behov for at udvikle.

Erfaringen fra projektet var, at det sjældent var nok at gøre et nyt værktøj tilgængeligt. Værktøjet skulle også markedsføres for at have gennemslagskraft, og implementeringen af et nyt værktøj i besætningerne var mere sandsynlig, hvis rådgiver og besætningsdyrlæge præsenterede det for besætningsejeren, driftslederen og medarbejderne og derved benytter det som en del af rådgivningen.

 


Institution: SEGES

Forfatter: Rikke Ingeman Svarrer, Dorthe Poulsgård Frandsen

Udgivet: 26. januar 2017

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Management