Sygestier: Vejledning om krav til indretning

Sygestier er lovpligtige og skal være i alle besætninger. Det betyder, at der altid skal være en sygestieplads klar til brug. I denne vejledning får du et overblik over kravene.

Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Grisene skal flyttes til en sygesti, hvor de kan få ro til at komme sig.

Download 'Krav til indretning af sygestier', hvor vi har samlet kravene til, hvordan sygestien skal indrettes for henholdsvis, smågrise, slagtesvin og søer.