Opdateret/Gennemlæst 4. oktober 2016

Regler for beskæftigelses- og rodemateriale

Alle grise skal have permanent adgang til halm eller andet materiale, der opfylder deres behov for at beskæftige sig samt udføre rodebevægelser.

Halm og andet egnet materiale til at opfylde grises naturlige behov for at lave rodebevægelser hedder beskæftigelses- og rodematerialer.

Ifølge lovgivningen skal alle smågrise, slagtesvin, polte, orner samt søer som gylte tildeles tilstrækkelige mængder med halm eller andet materiale, der opfylder deres naturlige behov for at holde sig beskæftiget eller lave rodebevægelser. [1] [2] [3] [4]

Siden januar 2013 har lovkravet for beskæftigelses- og rodemateriale omfattet både nye og eksisterende stalde.

Definition

I definitionen på beskæftigelses- og rodemateriale,  skelnes der mellem materialer, der alene kan opfylde kravet til et beskæftigelsesmateriale, alene kan opfylde kravet til et rodemateriale eller materialer, der kan opfylde begge krav på en gang, jvf. tabel 1 [8].

Fødevarestyrelsens definitioner

Beskæftigelsesmateriale

Materialer, der tilgodeser svinenes behov for at beskæftige sig, dvs. undersøge deres omgivelser (både vertikalt og horisontalt). Svin undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. For at opnå værdi som beskæftigelsesmateriale skal materialet være manipulerbart og deformerbart, men materialet skal ikke nødvendigvis tildeles på gulvet.

Rodemateriale

Materialer, der opfylder svinenes behov for at udføre rodeadfærd, dvs. udføre rodebevægelser. Behovet for at udføre rodeadfærd anses for at være opfyldt, hvis svinet - stående i sin naturlige stilling og med hovedet rettet nedad - kan rode med trynen i materialet. Materialet skal således være manipulerbart, deformerbart og placeret i gulvniveau for at kunne anvendes som rodemateriale.

Tabel 1. Oversigt over materialer, der af F

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 med senere ændringer.
[2] Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Lov nr. 104 af 14. februar 2000 med senere ændringer.
[3] Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. Lov nr. 404 af 26. juni 1998 med senere ændringer.
[4] Dyreværnsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 med senere ændringer.
[5] Steinmetz, H. og Lahrmann, H. (2015): Produktoversigt over beskæftigelses- og rodematerialer til grise. Notat nr. 1502, Videncenter for Svineproduktion.
[6] Jørgensen, M. & Rasmussen, H.M. (2010): Erfaringsundersøgelse af halmhække til løsgående drægtige søer. Notat nr. 1001, Videncenter for Svineproduktion.
[7] Petersen, L.B. & Hansen, J.M. (2003): Erfaring med metoder til halmtildeling i stalde til løsgående drægtige søer. Erfaring nr. 0307, Landsudvalget for Svin.
[8] Justitsministeriet (2006): Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer. Justitsministeriet, Civil- og politiafdelingen, Civilkontoret.
[9] Lahrman, H.P. & Nielsen, M.B.F. (2010): Beskæftigelsesmaterialer til slagtesvin. Velfærd og praktiske løsninger. Meddelelse nr. 888, Videncenter for Svineproduktion.
[10] Lahrman, H.P. & Hansen, L.U. (2012): Automatisk halmtildeling til søer med strømaskine. Erfaring nr. 1210, Videncenter for Svineproduktion.
[11] Steinmetz, H.V. & Lahrmann, H.P. (2014): Test af halmhække til slagtesvin. Erfaring nr. 1403, Videncenter for Svineproduktion