Staldsystem

Der er mange forhold, der skal være på plads i stalden, hvis produktionen skal fungere optimalt. Der er forskellige muligheder for indretning, fodring, klima og gødningshåndtering, og alle har deres styrker og svagheder. Ved etablering af nye stalde og renovering af eksisterende stalde er der derfor mange overvejelser. Produktionen skal fungere, lovgivningen skal overholdes, og der skal også tages hensyn til det omkringliggende miljø.