Opdateret 20. august 2013

Energibesparende ventilation

Ved valg af et energieffektivt ventilationsanlæg opnås store besparelser i både energiforbrug, energiregning og CO2 udledning.

Over en årrække er udviklet nye og energibesparende motorer. Videncenter for Svineproduktion har fulgt udviklingen gennem årene, og energiforbruget er reduceret betragteligt.

I begyndelsen af år 2000 blev de fleste svinestalde ventileret via Triak regulerede motorer, hvor energiforbruget typisk lå omkring 10 kWh pr. produceret slagtesvin. I begyndelsen af 2000 tallet kom der en ny type Frekvensmotorer på markedet, hvor test viste, at energiforbruget i forhold til Triak regulerede motorer blev halveret ved anvendelse af disse motorer.

Introduktion af nye jævnstrømsmotorer har reduceret energiforbruget yderligere. De nye motorer markedsføres under betegnelser LPC/EC-motorer. 

Derudover har de enkelte ventilationsfirmaer en løbende udvikling af nye styringsmetoder. Her er det muligt at opnå et yderligt fald i energiforbruget. 

Tabel 1. Oversigt over målt og vurderet energiforbrug for de forskellige motortyper.

Type kWh/prod. slagtesvin kWh/stiplads 
Triak 10 35 
Multistep* 5,7 20
Frekvens** 4,6 16
LPC/EC*** 2,9 10
* Trinløs enhed forsynet med frekvensmotor og ON/OFF enhed forsynet med AC-motor 
** Vurderet skøn grundlag af måling i FRATS stalde, slagtesvin- og drægtighedsstalde
*** Måling fra en igangværende test af energiforbrug

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.