Opdateret/Gennemlæst 20. august 2013

Energibesparende ventilation

Ved valg af et energieffektivt ventilationsanlæg opnås store besparelser i både energiforbrug, energiregning og CO2 udledning.

Over en årrække er udviklet nye og energibesparende motorer. Videncenter for Svineproduktion har fulgt udviklingen gennem årene, og energiforbruget er reduceret betragteligt.

I begyndelsen af år 2000 blev de fleste svinestalde ventileret via Triak regulerede motorer, hvor energiforbruget typisk lå omkring 10 kWh pr. produceret slagtesvin. I begyndelsen af 2000 tallet kom der en ny type Frekvensmotorer på markedet, hvor test viste, at energiforbruget i forhold til Triak regulerede motorer blev halveret ved anvendelse af disse motorer.

Introduktion af nye jævnstrømsmotorer har reduceret energiforbruget yderligere. De nye motorer markedsføres under betegnelser LPC/EC-motorer. 

Derudover har de enkelte ventilationsfirmaer en løbende udvikling af nye styringsmetoder. Her er det muligt at opnå et yderligt fald i energiforbruget. 

Tabel 1. Oversigt over målt og vurderet energiforbrug for de forskellige motortyper.

Type kWh/prod. slagtesvin kWh/stiplads 
Triak 10 35 
Multistep* 5,7 20
Frekvens** 4,6 16
LPC/EC*** 2,9 10
* Trinløs enhed forsynet med frekvensmotor og ON/OFF enhed forsynet med AC-motor 
** Vurderet skøn grundlag af måling i FRATS stalde, slagtesvin- og drægtighedsstalde
*** Måling fra en igangværende test af energiforbrug