7. februar 2017

Erfaring Nr. 1705

Doseringsnøjagtighed ved brug af forskellige halmtyper i et automatisk halmanlæg

Spot-Strø anlæg fra Bopil A/S kan tildele strøelse med en snitlængde på ca. 1 cm med en doseringsnøjagtighed omkring 5 pct. Hvis der kan accepteres højere unøjagtighed, kan marksnittet byg- og hvedehalm på 3-4 cm også benyttes.

Afprøvning af Spot-Strø anlæg fra Bopil A/S viste, at strøelse fra Øster Lind med en snitlængde på ca. 1 cm kunne tildeles med en doseringsnøjagtighed omkring 5 pct. Hvis der kan accepteres højere unøjagtighed, kan marksnittet byg- og hvedehalm på 3-4 cm også benyttes. Fordelen med marksnittet halm er, at det kan produceres tæt på besætningen. Halm med længere snitlængde vurderes ikke at kunne benyttes i anlægget med den nuværende udformning.

Yderligere analyser for at kunne beskrive de anvendte halmtyper viser, at når der tildeles byg-, hvede- og havrehalm bliver halv-vægts-længden kortere i forbindelse med tildelingen. Halmanlægget ”forarbejder” således halmen yderligere i forbindelse med tildeling.


Institution: SEGES

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen, Kristoffer Jonassen

Udgivet: 7. februar 2017

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer