13. juli 2018

Notat Nr. 1816

Kapacitetsproblemer i soholdet: Løsningsforslag til flere farestier

Større kuldstørrelser skaber et behov for mere plads i farestalden. Der er flere muligheder for tilpasning af staldsystemet, men inden man starter på tilpasning eller udvidelser, er der en række overvejelser, man skal gøre sig.

Dette løsningsforslag beskriver muligheder for at håndtere stigende kuldstørrelse ved en forøgelse af antallet af farestier indenfor besætningens nuværende bygningsmasse.

Denne løsning er en af flere muligheder, men ikke nødvendigvis den optimale løsning, idet farestierne ikke nødvendigvis kan placeres optimalt i forhold til besætningens øvrige farestier. Desuden kræver en tilpasning indenfor eksisterende rammer, at de økonomiske og miljømæssige rammer muliggør både investering og ændring i dyreenhedernes fordeling på søer, smågrise og slagtesvin (polte). Tilpasningen af staldsystemet kan selvfølgelig også udføres ved tilbygning til eksisterende farestalde. Under alle omstændigheder er det vigtigt at undersøge, om en given ændring kræver ny miljøgodkendelse eller om anmeldeordningen kan benyttes.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Michael Groes Christiansen

Udgivet: 13. juli 2018

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer