13. juli 2018

Notat Nr. 1817

Tomme drægtighedspladser - men fyldte fare- og klimastalde

Hvis fare- og klimastalde er 100 % udnyttet, er det relativt billigt at have nogle tomme drægtighedspladser. I lavkonjunkturer kan nedsat kapacitetsudnyttelses i alle staldafsnit nogle gange mindske bedriftens økonomiske tab dette år. Øget fremstillingspris via færre solgte enheder at fordele faste omkostninger på, kan for smågriseproducenter nogle gange opvejes af færre solgte enheder med tab.

Hvad gør man, når klimastaldene kan ikke rumme alle de grise, der fravænnes? Pladsen kan måske skabes ved at sælge grise ved en lavere afgangsvægt eller ved at sælge nogle grise ved fravænning? Men det er ikke altid muligt at få tingene til at gå op i en højere enhed i praksis. I stedet bliver resultatet, at produktionsapparatet bliver mere og mere presset. 

Grundet avlsfremgang fødes der i en besætning på 1.000 årssøer 500 flere grise om året. Da antallet af patter hos soen ikke er fulgt med, må personalet i farestaldene lave flere og flere ammesøer, og ammesøerne optager pladser i farestalden og gør det svært at fravænne grise, der er fire uger gamle.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Dorthe Poulsgård Frandsen, Michael Groes Christiansen

Udgivet: 13. juli 2018

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer