Farestier til løse søer

Sådan skal farestier til løsgående søer bygges, hvad angår størrelse på stald og sti, kuldstørrelse og fravænnigsalder

 

 

 • Husk fast gulv eller tilsvarende til, at alle pattegrise kan hvile samtidigt – også sidst i diegivningsperioden.
 • Hvis supplerende ernæring – placeres attraktivt for pattegrise, uden for soens rækkevidde, opsynsvenligt for personale.

 • Støtte til soen i dens lægge-sig bevægelse.
  • Kan fx være skrå liggevægge
 • Plads mens begrænset af beskyttelsesbøjler, så soen uhindret kan rejse og lægge sig.
  • Kan fx være brede baglåger
 • Det er dokumenteret, at søernes faringsforløb og stressniveau (udtrykt ved indhold af cortisol i spyt) ikke påvirkes af, at søernes bevægelse begrænses fra dag 114 i drægtighed og indtil dag 4 efter faring.

 • Beskyttelsesbøjler som reducerer soens bevægelse
  • Øger pattegriseoverlevelse
  • Anvendes under faring og i de første kritiske døgn efter faring (fx 0-4 dage)
 • God adgang til yver
  • uanset om soen ligger på den ene eller anden side, mens soen er begrænset af beskyttelsesbøjlerne.
 • Godt nærmiljø
  • Pattegrisehule med klima, som tilgodeser, at pattegrisene har højere temperaturbehov end soen.

 • Arbejdssikkerhed
  • Det er vigtigt, at personalet sikkert, hurtigt og nemt kan passe pattegrisene i de første kriti-ske dage. Derfor er det vigtigt, at soen kan begrænses af beskyttelsesbøjlerne.
 • Hygiejne i stien
  • Gulvprofilen er en kombination af fast gulv, drænet gulv og spaltegulv.

 • Lav miljøpåvirkning uden investeringstunge miljøtiltag
  • Reducere gylleoverflade ved at indrette stierne med delvist fast gulv, hvorved gylleoverfladen reduceres.
   • Sikrer, at søerne kan zoneopdele stien i gøde- og hvileområde.
 • Stien skal passe til so og grise
  • Alle dimensioner og afstande skal baseres dimensioner af søer og deres pattegrise med henblik på at sikre bedst mulig funktion og høj produktivitet i stierne.
 • Inventar kan udfylde flere funktioner, f.eks. er
  • den skrå liggevæg en støtte til soen i lægge-sig bevægelser og en beskyttelse for pattegrisene.
  • afskærmningen mod pattegrisehulen en specialformet farevinge, så den sammen med den skrå liggevæg gør det muligt at begrænse soens råderum i de første kritiske dage efter faring, hvor risikoen for ihjellægning af pattegrisene er størst.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.