26. september 2017

Notat Nr. 1727

Dimensioner på 202 danske pattegrise målt i en besætning

Pattegrises længde, højde, bredde og dybde (ryg-bug) blev målt på 202 pattegrise fra 15 kuld i en dansk besætning. Målingerne supplerede tidligere målinger af pattegrise og kan bidrage ved udvikling af farestier i forhold til pladsbehov til pattegrise.

SEGES Svineproduktion har målt dimensioner på 202 danske pattegrise fordelt på 15 kuld i én besætning med 1.900 søer. Søerne, hvis kuld indgik, havde i gennemsnit kuldnummer 3,8, varierende fra 1. kuldssøer til 7. kuldssøer. På opmålingsdagen passede de i gennemsnit 13,5 grise, varierende fra 7-19 pattegrise. 

Grisenes alder kendes ikke med sikkerhed, men søerne, som de gik ved, var 1-26 dage fra faring på opmålingsdagen. Dette benævnes ’alder’ i nærværende notat. Den gennemsnitlige vægt var 1,3 kg/gris ved dag 1 (5-95 pct:[0,7;1,6])og 7,5 kg (5-95 pct.:[4,5;9,1]) ved 26 dage. Én dag gamle pattegrise var i gennemsnit 30,5 cm lange (målt fra tryne til bag på grisen) (5-95 pct.:[25,5;32,0]), mens 26 dage gamle pattegrise målte 49,8 cm i gennemsnit (5-95 pct.:[44,5;54,5]).

Pattegrisenes højde (målt ved skulder fra gulv til over ryg) var i gennemsnit 17,5 cm (5-95 pct.:[15,0;20,0]) for en dag gamle grise og 27,8 cm (5-95 pct.:[24,0; 31,0]) for 26 dage gamle grise. Skulderbredde var i gennemsnit 6,5 cm (5-95 pct.:[5,5; 8,0]) ved en alder på en dag og 12,5 cm (5-95 pct.:[10,5;13,5]) ved 26 dage, og dybde (målt fra overkant ryg til under bug) var 8,5 cm (5-95 pct.:[6,5;9,5]) i gennemsnit ved dag 1 og 14,0 cm (5-95 pct.:[012,0;15,5]) ved 26 dage.

Hver gris blev målt én gang. Målingerne blev gennemført over to dage. Det vil sige, at de udvalgte kuld repræsenterede et øjebliksbillede i den pågældende besætning og ikke dimension og tilvækst for de samme grise fra fødsel til fravænning. Data er således kun en stikprøve og giver indtryk af pattegrises dimensioner fra fødsel til fravænning.

Hvis antallet af pattegrise i farestierne forøges f.eks. ved etablering af anlæg med supplerende mælk, er det vigtigt at sikre fast gulv eller tilsvarende til leje til alle pattegrise jf. dansk lovgivning (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016), også sidst i diegivningsperioden, samt plads til foder og supplerende mælk.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Vivi Aarestrup Moustsen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 26. september 2017

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer