9. oktober 2019

Meddelelse Nr. 1182

Strategisk tildeling af halm før faring til løse søer reducerede antallet af dødfødte grise

Tildeling af 5 og 10 kg halm før faring reducerede antallet af dødfødte pattegrise og den totale dødelighed indtil kuldudjævning, mens der ikke blev fundet en klar effekt på antallet af døde pattegrise mellem faring og kuldudjævning.

Afprøvningen viste signifikant færre døde indtil kuldudjævning og færre dødfødte pattegrise, når søerne blev tildelt en større mængde halm op til faring. Den totale dødelighed indtil kuldudjævning var signifikant lavere, når 10 kg halm var tildelt i forhold til kontrolgruppen, hvorimod der ikke var en signifikant forskel mellem tildelingen af 5 kg halm og kontrolgruppen. Antallet af dødfødte pattegrise blev signifikant reduceret ved tildeling af både 5 og 10 kg halm i forhold til kontrolgruppen. For antallet af døde indtil kuldudjævning var der dog ikke en klar effekt af behandlingen. De tildelte halmmængder skabte betydelige problemer i besætningens gyllesystem, selvom der i en tredjedel af stierne udelukkende tildeltes halm i halmhæk. Det kan således ikke anbefales at tildele hverken 5 eller 10 kg før faring, medmindre gødningssystemet kan håndtere det.

I forsøget indgik tre grupper af søer i farestier til løsgående søer. Alle søerne fik tildelt 1,6 kg halm i halmhæk. I to af grupperne fik søerne yderligere 5 kg halm eller 10 kg halm tildelt på gulvet én til tre dage før drægtighedsdag 115. Registreringer inkluderede antal dødfødte pattegrise, antal levendefødte pattegrise, antallet af døde pattegrise indtil kuldudjævning, samt faringshjælp og behandling mod MMA. Formålet med denne afprøvning var at undersøge, om mængden af halm tildelt løsgående søer før faring påvirkede antallet af døde pattegrise.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Vivi Aarestrup Moustsen, Mai Britt Friis Nielsen, Kari Bækgaard Eriksson, Kristina Vesterager Riddersholm

Udgivet: 9. oktober 2019

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Management