16. april 2019

Erfaring Nr. 1903

Hygiejne i farestier med delvist fast betongulv til løse søer

Konklusion

Daglig rengøring eller rengøring efter behov tyder på at have den største betydning for at kunne opretholde et tørt fast gulv i farestier til løsgående søer. Med en daglig indsats til at få rengjort fugtige områder på det faste gulv vil det være muligt at kunne opretholde en stor andel af det faste gulv rent og tørt.

Hygiejneregistreringer i fire besætninger, hvor farestien var stort set ens indrettet med delvist fast betongulv, viste, at i tre af besætningerne var mellem 65 og 73 pct. af det faste betongulv tørt og rent i perioden fra faring til fire uger efter faring. Det, som kendetegnede hygiejneniveauet i de tre besætninger, var, at andelen af rent og tørt gulv var stabilt gennem søernes opholdstid på fire uger i farestalden.

Den fjerde besætning lå i uge 1 efter faring på samme niveau af procent rent fast gulv som de tre andre besætninger (70 pct.). I de resterende uger (uge 2-4) faldt andelen af rent fast gulv til ca. 40 pct. Herved opnåede besætningen samlet den laveste score i rent fast gulv opgjort for hele produktionsperioden (52 pct.) sammenlignet med de tre andre besætninger. Årsagen hertil kan formentlig forklares ved, at der ikke blev foretaget en indsats for at reducere fugtige områder på det faste gulv. 

Det tyder på, at daglig rengøring eller rengøring ved behov havde den største betydning for at kunne opretholde et tørt fast gulv, og ved en daglig indsats, når der opstod et fugtigt område på det faste gulv, vil det være muligt at kunne opretholde en stor andel af det faste gulv rent og tørt. Den forøgede mængde arbejdstid, der anvendes på rengøring af det faste gulv, skal ses i forhold til miljøbesparelsen (som var en del af grundlaget for valget af det faste gulv), og at soen samt pattegrisene tilses samtidigt med rengøringen.

Resultaterne viste desuden, at pattegrisehulerne og området foran hulerne i alle fire besætninger var næsten 100 pct. tørre og rene. Derimod var det svært at opretholde et rent og tørt gulv i området under den skrå liggevæg samt foran soens krybbe.

I den ene besætning var det faste gulv overfladebehandlet (Epoxy), men det vurderes, at det ikke forbedrede hygiejneniveauet i forhold til de andre besætninger, dog kan det kun afgøres i en test i samme besætning.

I erfaringsindsamlingen blev hygiejnen på det delvist faste gulv i farestier til løse søer vurderet i fire besætninger hver 14. dag i perioden oktober til januar (fire måneder). Årstidsvariationen var derfor ikke med i resultaterne, og for at give et retvisende billede bør hygiejneniveauet af det faste gulv i farestien vurderes i en (varm) sommerperiode.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Malene Jørgensen, Vivi Aarestrup Moustsen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 16. april 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer