7. januar 2019

Notat Nr. 1905

Vurdering af forskellige gulvtyper i farestier med løsgående søer og pattegrise

En vurdering af gulve i farestier til løsgående søer viste, at der er behov for forbedring af gulvoverflader for i højere grad at tilgodese søer og pattegrises komfort.

Der er gennemført en vurdering af forskellige gulvtyper i farestier til løsgående søer og pattegrise i ti besætninger. Samlet konkluderes det, at der er behov for fortsat udvikling af gulve/overflader, som både tilgodeser søernes og pattegrisenes behov. 

Fem besætninger, hvor der var en stor andel fast betongulv i farestien til løsgående søer, samt fem besætninger med fulddrænet gulv (støbejern, plastik), indgik i vurderingen. Besætningerne blev besøgt i perioden fra ultimo marts til ultimo juni. 

Samlet vurderes det, at der i flere af de deltagende besætninger var gulve, som i de besøgte besætninger ikke fungerede optimalt i relation til rifter/sår på søer og pattegrise. Der er således behov for at videreudvikle gulve. Igangværende aktiviteter ved SEGES Svineproduktion vil sikre denne videreudvikling.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 7. januar 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer