Opdateret/Gennemlæst 22. april 2022

Manual om repromanagement

I polte-, løbe- og drægtighedsstalden skabes grundlaget for produktionen, og hér udfordres driftslederevnerne til fulde, for der er brug for håndelag, viden, overblik og systematik.

Udvælgelse og løbning af sunde, holdbare polte med et højt indeks er en vigtig ”råvare” i soholdet. Et godt management i poltestalden og senere i løbe- og drægtighedsstalden er derfor udgangspunktet for succes i soholdet.

I Repromanagement manualen findes håndbogsblade som beskriver management i polte-, løbe- og drægtighedsstald.

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag med skemaer og hjælpeværktøjer, der kun er tilgængelig ved kontakt til medlemmer af ekspertgruppen Repromanagement.

Håndbogsblade i manualen