Opdateret/Gennemlæst 2. marts 2023

Manual om Farestaldsmanagement

Alle farestaldens rutiner fra før faring og frem til fravænning gennemgås i manualen om farestaldsmanagement.

Et godt management i farestalden er altafgørende for at kunne producere store og sunde fravænnede grise, som er grundlaget for den videre produktion. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere har styr på rutiner og arbejdsgange - lige fra klargøring af farestien inden indsættelse og frem til klargøring af pattegrise til fravænning. Og det er her, du kan bruge håndbogsbladene i farestaldsmanualen, som kommer rundt om alle rutiner i farestalden.

Håndbogsblade i manualen - til download

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag, der kun er tilgængelige ved kontakt til medlemmer af ekspertgruppen farestaldsmanagement.