Sygdom og behandling

Mange sygdomme hos grise er smitsomme, og da grisene ofte går mange sammen i staldene, kan en gris hurtigt smitte de andre.

I denne sektion kan du læse om sygdomme hos grise, og hvad du kan gøre ved sygdomme i din besætning.

Sygdommene er inddelt efter grisens krop - med undtagelse af de eksotiske sygdomme (anmeldepligtige sygdomme), der er samlet for sig.

Sygdomme hos grise

Blodsygdomme

Populære genveje:

Urinveje

Populære genveje:

Zoonoser

Populære genveje: