Opdateret 9. august 2013

Smitsomt blæreudslæt / SVD / Swine Vesicular Disease

Smitsomt blæreudslæt er en virussygdom, der kan forveksles med mund- og klovesyge.

Svin med smitsomt blæreudslet (SVD / Swine Vesicular Disease) får samme symptomer, som hvis de havde mund- og klovesyge. De to sygdomme kan derfor ikke skelnes fra hinanden ved klinisk undersøgelse.

Svin med SVD får blærer på:

  • Mund
  • Læber
  • Tryne
  • Klovspalter
  • Kronrand.

Grisene får høj feber og udtalt halthed med forkrøblet gang. Kun meget få grise dør, og sygdommen ophører i løbet af ca. 3 uger.

Ligesom mund- og klovesyge er smitsomt blæreudslæt en anmeldepligtig sygdom (liste 1 sygdom), så besætningsejeren skal tilkalde en dyrlæge, hvis der er mistanke om SVD i besætningen.

SVD har aldrig været konstateret i Danmark, men forekommer i enkelte europæiske lande. 

I forbindelse med eksport af avlsdyr til udlandet udtages blodprøver til analyse for SVD og i den forbindelse optræder af og til mistanker om SVD. Mistanken afklares hurtigt af Fødevarestyrelsen.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.