13. december 2016 | Opdateret/Gennemlæst 25. juli 2019

Manual om god antibiotikapraksis

Brug antibiotika hensigtsmæssigt og forsvarligt

Det er vigtigt, at antibiotika til behandling af dyr bruges hensigtsmæssigt og ansvarligt, så du opnår en optimal behandling med det mindst mulige forbrug. Hensigten med antibiotikabehandling af grise skal være at sikre grisenes sundhed og velfærd.

En væsentlig del af antibiotikaforbruget til grise sker på grund af diarrésygdom hos smågrise og slagtesvin. Princippet for brug af antibiotika er ”så lidt antibiotika som muligt - men så meget som nødvendigt”.

I tilfælde af sygdomsudbrud er det besætningens praktiserende dyrlæge, der beslutter om antibiotikabehandling er nødvendig og i givet fald hvilket præparat og hvilken dosis, der skal anvendes.

finansiering

Den Europæiske Union ved den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.