Opdateret 19. februar 2019

Smertebeskyttelse

Ved næsten alle former for sygdom og skader vil smertebehandling kunne forbedre dyrets velfærd.

Den type smertestillende midler, der må benyttes til grise, er i familie med midler, som bruges hos mennesker og populært betegnes ”gigtmidler”.

Behandling med disse midler har flere fordele. De:

 • Dæmper smerter, især smerter i muskler, led og knogler
 • Sænker feber og forbedrer dyrets almenbefindende
 • Hæmmer hævelse, fx i forbindelse med betændelse eller slag, hvilket fremmer helingen af det syge eller beskadigede væv

Når det smertebehandlede dyr får det bedre, vil det desuden ofte få mere lyst til at æde og drikke. En god foder- og vandoptagelse er vigtig for dyrets helbredelse. Behandlingen påvirker ikke dyrenes mentale funktion. Den har eksempelvis ingen sløvende virkning.

Hvornår bør man smertebehandle?

Ved næsten alle former for sygdom og skader vil smertebehandling kunne forbedre dyrets velfærd. Som eksempler kan nævnes:

 • Ledbetændelse
 • Diarré
 • Lungebetændelse
 • Hjernebetændelse
 • Farefeber
 • Urinvejsinfektion
 • Virussygdomme
 • Halebid
 • Skuldersår.

Desuden skal alle hangrise have smertestillende behandling i forbindelse med kastration. Det har været lovpligtigt siden 1. januar 2011.

Undersøgelser har vist, at smertebehandling kan medføre hurtigere helbredelse ved:

 • Ledlidelser
 • Fravænningsdiarré
 • Lungebetændelse
 • Farefeber (MMA).

Smertebehandling bør kun bruges i få dage og:

 • Ikke til kronisk syge dyr
 • Ikke til dyr med smertefulde lidelser, som ikke kan kureres

I nogle tilfælde bør smertebehandling gives sammen med antibiotika, i andre tilfælde kan den gives alene.

Smertestillende midler kan have bivirkninger ved for langvarigt brug eller for høj dosering. Der er blandt andet risiko for udvikling af mavesår. Det er derfor vigtigt, at dyrlægens anvisninger følges nøje.

I modsætning til antibiotika giver smertestillende midler ingen ”resistensproblemer” i besætningen. Medicinen virker lige godt, uanset at den har været brugt igennem længere tid i besætningen.

Må ikke erstatte sygestien eller anden omsorg

Smertebehandling må aldrig erstatte brugen af sygesti eller anden omsorg for dyrene. Ligeledes må smertebehandling aldrig erstatte en nødvendig aflivning. Retningslinierne vedrørende aflivning af svin bør ikke ændres blot fordi, smertebehandling er tilgængelig.

Dyr, som ikke viser tydelig bedring inden for 3-5 dage, bør som hovedregel aflives. Ved stærkt smertevoldende lidelser skal dyrene aflives med det samme. Det gælder fx ved benbrud.

Smertebehandling skal gives tidligt i sygdomsforløbet

Hos syge dyr opstår der ofte en ond cirkel. Smerte medfører, at der sker nogle fysiologiske ændringer i grisens nerver. Det bevirker, at nerverne bliver endnu mere følsomme over for smerte, det gør endnu mere ondt, og så kører den onde cirkel.

Det er den onde cirkel, vi skal bryde ved at bruge smertebehandling. Smertebehandlingen virker bedst, før den onde cirkel for alvor er kommet i gang. Det gælder derfor om at smertebehandle, så snart det konstateres, at dyret er sygt, sådan at den onde cirkel ikke når at komme i gang.

Ond smertecirkel
Smertens onde cirkel. Fornemmer kroppen smerte, vil der forekomme ændringer i grisens nervesystem (udskillelse af kemiske stoffer). Det vil øge grisens smertefølsomhed. Grisen vil føle større smerte, hvilket vil få nerverne til at udskille endnu flere kemiske stoffer, som igen vil øge smertefølsomheden osv. (billednr. 6547)

Lovgivningen

På det danske marked findes der flere smertestillende midler, som er godkendt til svin:

Meloxicam Injektionsmedicin (forhandles under navnene Metacam, Melovem, Meloxidyl og Loxicom)

Opløsning til at blande i foder eller sprøjte i munden (forhandles under navnet Metacam)
Ketoprofen Injektionsmedicin (forhandles under navnene Dinalgen, Ainil, Coxofen, Rifen og Romefen)

Opløsning til anvendelse i drikkevand (forhandles under navnene Dinalgen og KetoProPig)
Paracetamol Opløsning til anvendelse i drikkevand eller pulver til opløsning i vand (forhandles under navnet Pracetam)
Na-salicylat Pulver til opløsning i drikkevand (forhandles under navnene Solacyl og Sodilin)

Nogle smertestillende lægemidler er godkendt til feber eller betændelsestilstande generelt. Andre er godkendt til bestemte sygdomme, fx til behandling af ledbetændelse eller farefeber eller som smertelindring ved kastration. Midlerne må dog også godt bruges ved andre sygdomme/symptomer, hvis dyrlægen skønner, at det er nødvendigt. Ifølge lovgivningen må dette imidlertid kun ske ”undtagelsesvist”. Dyrlægen må receptordinere midlerne til 35 dages forbrug, hvis man har en sundhedsrådgivningsaftale (svarende til reglerne for udlevering af antibiotika).

Logo med Støttet af Fødevareministeriet og EU
 

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.