Opdateret/Gennemlæst 17. oktober 2019

Smertebeskyttelse af grise

Ved næsten alle former for sygdom og skader vil smertelindring kunne forbedre dyrets velfærd. Smertestillende medicin tæller ikke med i gult kort regnskabet.

Den type smertestillende midler, der må benyttes til grise, er i familie med midler, som bruges hos mennesker og populært betegnes ”gigtmidler”. Behandling med disse midler har flere fordele, som fremmer helingen af det syge eller beskadigede væv: 

 • Lindring af smerter, især smerter i muskler, led og knogler
 • Sænkning af feber og forbedrer dyrets almenbefindende
 • Hæmning af hævelse, fx i forbindelse med betændelse eller slag, 

Når det smertebehandlede dyr får det bedre, vil det desuden ofte få mere lyst til at æde og drikke. En god foder- og vandoptagelse er vigtig for dyrets helbredelse. Behandlingen påvirker ikke dyrenes mentale funktion. Det har eksempelvis ingen sløvende virkning.

Ved næsten alle former for sygdom og skader vil smertebehandling kunne forbedre dyrets velfærd. Som eksempler kan nævnes:

 • Ledbetændelse*
 • Diarré*
 • Lungebetændelse*
 • Hjernebetændelse
 • Farefeber (MMA)*
 • Urinvejsinfektion
 • Virussygdomme
 • Halebid
 • Skuldersår.
* Undersøgelser har vist, at smertebehandling kan medføre hurtigere helbredelse ved disse lidelser.

Desuden skal alle hangrise have smertestillende behandling i forbindelse med kastration. Det har været lovpligtigt siden 1. januar 2011.

Ved behandling er det vigtigt altid at følge dyrlægens anvisninger, som angiver om en diagnose skal behandles med både smertelindring og antibiotika eller udelukkende smertelindring. 

Smertelindring er ofte kun nødvendigt i få dage, og vurderes det, at den smertefulde lidelse ikke kan kureres, bør dyret i stedet aflives. Langvarig eller for høj dosis kan give risiko for udvikling af mavesår. 

Grise kan ikke blive resistente mod smertelindrende midler, men der kan være tilfælde, hvor grisene ikke reagerer tilstrækkeligt på behandlingen. I disse tilfælde bør dyrlæge kontaktes eller grisen aflives.

Smertestillende medicin tæller ikke med i gult kort regnskabet.

Smertebehandling er et hjælpemiddel til at opnå hurtigere helbredelse og højere velfærd som følge af færre smerter, men kan og bør aldrig erstatte rettidig brug af sygesti eller endda aflivning. 

Grise som ikke viser tydelig bedring inden for 3-5 dage efter første symptomer er observeret, bør som hovedregel aflives. 

Ved stærkt smertevoldende lidelser, fx ved benbrud skal dyrene aflives med det samme.

Hos syge dyr opstår der ofte en ond cirkel. Smerte medfører, at der sker nogle fysiologiske ændringer i grisens nerver. Det bevirker, at nerverne bliver endnu mere følsomme over for smerte, det gør endnu mere ondt, og så fortsætter den onde cirkel.

Det er den onde cirkel, vi skal bryde ved at bruge smertebehandling. Smertebehandlingen virker bedst, før den onde cirkel for alvor er kommet i gang. Det gælder derfor om at smertebehandle, så snart det konstateres, at dyret er sygt, sådan at den onde cirkel ikke når at komme i gang.

Tegning af smertens onde cirkel

Smertens onde cirkel. Fornemmer kroppen smerte, vil der forekomme ændringer i grisens nervesystem (udskillelse af kemiske stoffer). Det vil øge grisens smertefølsomhed. Grisen vil føle større smerte, hvilket vil få nerverne til at udskille endnu flere kemiske stoffer, som igen vil øge smertefølsomheden osv. (billednr. 6547).

Ved brug af medicin, herunder også smertebehandling, skal dyrlægens anvisninger altid følges.

På det danske marked findes der flere smertestillende midler, som er godkendt til svin enten som injektion eller oralt.

Nogle smertestillende lægemidler er godkendt til feber eller betændelsestilstande generelt. Andre er godkendt til bestemte sygdomme, fx til behandling af ledbetændelse, farefeber eller som smertelindring ved kastration. Midlerne må dog også godt bruges ved andre sygdomme/symptomer, hvis dyrlægen skønner, at det er nødvendigt og har anvist behandling dertil.

Valget af præparat foretages med dyrlægen.