Aflivning

Det er enhver svineproducents ansvar og pligt at vide, hvornår og hvordan svin skal aflives. Er du i tvivl, så undlad at skyde end at skyde et skud forkert.

Det er enhver svineproducents ansvar og pligt at vide, hvornår og hvordan svin skal aflives. Derved kan producenten sikre både grisenes velfærd i besætningen, og at aflivningen foregår så hurtigt og smertefrit som muligt. Den overordnede regel er, at dyr ikke må lide unødigt.

Ved mange sygdomme eller lidelser er behandling mulig og bør iværksættes straks, de konstateres.

Behandlingen må ikke trække i langdrag, idet udsigten til helbredelse skal være inden for en relativ kort tidshorisont. I modsat fald udsættes dyret for unødig lidelse. Det er vigtigt, at selv om en mindre gris med knoglebrud måske kan komme sig i løbet af flere uger, vil det trods isolation medføre unødvendigt store smerter for grisen i sygdomsperioden.

Alle svin med knoglebrud skal aflives så hurtigt som muligt. Det samme gælder alle uhelbredelige lidelser som eksempelvis børkrængning eller svin, der ikke selv kan rejse sig.

Det er derfor afgørende vigtigt at vide, hvilke sygdomme/lidelser der kan behandles og eventuelt helbredes. Vær opmærksom på at aflivningsmetoderne er forskellige, alt efter dyrets størrelse.

Egenkontrol og strategi for aflivning af dyr i besætningen

Da ikke alle besætninger har de samme sygdomsproblemer, er det nødvendigt at være forudseende og med sin praktiserende dyrlæge have klarlagt, hvordan man skal forholde sig i de konkrete tilfælde.

Det anbefales, at ejer eller den besætningsansvarlige og dyrlægen udarbejder en strategi for håndtering af syge og tilskadekomne dyr, som kan anvendes af alle der færdes i staldene. Besætningens strategi for syge og tilskadekomne dyr indsættes i besætningens egenkontrolprogram.

Er man i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i et konkret tilfælde, skal dyrlægen kontaktes, eller dyret skal aflives.

Ifølge reglerne om egenkontrol med dyrevelfærd, skal alle besætninger som minimum have en klar plan for hvem der afliver og i hvilke stalde.

Ejer eller den besætningsansvarlige skal løbende kontrollere, at der forefindes velfungerende boltpistol, de rigtige patroner samt en skarp kniv til afblødning. Efter hvert skud, kontrolleres det, at bolten går tilbage til udgangsstillingen. Er dette ikke tilfældet, må boltpistolen ikke bruges igen, før den er blevet repareret.

Ved den årlige gennemgang af besætningens egenkontrolprogram gennemgår dyrlægen bl.a om ansatte har ansvarsfordelingen omkring aflivning på plads, om ansatte har modtaget den nødvendige instruktion og om det nødvendige udstyr til aflivning er til stede i besætningen.

Hvilke dyr skal aflives?

Grisen skal aflives, hvis den:

 • Har et benbrud
 • Er lam
 • Lider af andre uhelbredelige tilstande

Det kan endvidere være nødvendigt at aflive dyret, hvis dyrlægens behandlingsvejledning ikke har helbredt dyret. Et nyt behandlingsforløb må kun iværksættes efter en ny aftale med dyrlægen.

Hvis grisen kræver behandling, og den ikke kan klare sig i konkurrencen blandt stifæller, skal den flyttes til en sygesti.

Aflivningsmetoder

Det er vigtigt at sikre, at svin med uhelbredelige og smertevoldende sygdomme aflives. Derfor skal svineproducenten og hans ansatte vejledes, og de skal tilegne sig en teoretisk viden og praktisk anvisning på, hvordan aflivninger foretages korrekt.

Føler producenten sig usikker, bør den praktiserende dyrlæge rådgive og rent praktisk vise, hvordan man afliver svin.

Vær opmærksom på at aflivningsmetoderne er forskellige, alt efter dyrets størrelse.

Aflivning af smågrise, ungsvin, slagtesvin, søer og orner

En korrekt aflivning af smågrise over 5 kg, ungsvin, slagtesvin, søer og orner udføres ved først at bedøve dyret med en boltpistol og derefter aflive dyret ved afblødning. Aftal med din dyrlæge, hvordan du afliver pattegrise.

Det er vigtigt at påpege, at skydning med boltpistol er en bedøvelse og ikke en aflivning.

Valg af pistol og patron

Skuddets kraft skal passe til størrelsen af grisen, der skal skydes, anvend derfor den rigtige pistol med tilhørende patroner. Figur 1 viser en boltpistol og et udvalg af farvede patroner.

 
Figur 1. En boltpistol og et udvalg af patroner. Forskellig størrelse dyr kræver forskellig størrelse boltpistol med tilhørende patroner. (Foto: Marie Erika Busch, billede nr. 1778)

Til slagtesvin, polte og gylte bør man bruge:

 • 6 mm Cash Special med 6 mm lilla patron
 • 9 mm Blitz pistol med 9 mm grøn eller gul patron.

Til unge søer eller orner kan man bruge:

 • Blitz pistol med rød patron.

Til ældre søer og orner skal man bruge (eller lad din dyrlæge aflive dyret):

 • Cash Magnum med 6 mm røde patroner.

Skyder man mindre svin med for kraftig en patron, ødelægger man boltpistolen!

Fastholdgrisen

Ved at placere pistolens munding i god kontakt med grisens pande, opnår man den bedste sikkerhed for både dyr og medarbejdere. Grisen må derfor ikke kunne flytte hovedet. Trynebrems er her en mulighed. Dyret skal fastholdes, så boltpistolen har sikker kontakt til det rigtige sted på panden, så du undgår fejlskud (figur 2). Hvis mere end én person deltager i aflivning af dyret, skal arbejdsfordelingen være aftalt mellem jer, inden I går i gang.

Undlad hellere at skyde end at skyde et skud forkert!

Figur 2. En boltpistol er et farligt værktøj, som man skal omgå med forsigtighed. Hvis man affyrer boltpistolen med én hånd, må den frie hånd ikke være i nærheden af boltpistolen. Vent med at skyde til grisen står helt stille. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6493)

Placer pistolen rigtigt

En korrekt placering af boltpistolen på grisens pande er alt afgørende for at bedøve grisen korrekt.

Pres pistolen mod skudstedet, så bolten trænger ind i hjernen.

Placer aldtid boltpistolen VINKELRET på panden.

Vejledning vedbedøvelse med boltpistol

Bedøvelse af slagtesvin

For at bedøve slagtesvin, polte og gylte skal boltpistolen placeres i hovedets midtlinie, ca. 2-3 cm over øjenhøjde (se figur 3)

Bedøvelse af søer og orner

Hos voksne svin, specielt orner, er der i kraniet en del knoglevæv i hovedets midtlinie. Hjernen ligger dybt i kraniet, og i kraniet er der store hulrum. Hvis boltpistolen er placeret lidt forkert eller har en fejlagtig retning, kan selv en lang bolt ikke trænge ind igennem kraniet til hjernen.

For at bedøve søer og orner skal boltpistolen anbringes ca. 5 cm over øjenhøjde, og ca. 1-1½ cm til siden for midtlinien (se figur 4).

Figur 3. For at bedøve mindre svin, slagtesvin og polte, skal boltpistolen placeres, ca. 2-3 cm over øjenhøjde. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6534)
Figur 4. Korrekt placering af boltpistol ved bedøvelse af søer og orner. Pistolen skal placeres vinkelret på panden, ca. 5 cm over øjenhøjde, og ca. 1-1½ cm til siden for midtlinien. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6535)

Afblødning

Umiddelbart efter at dyret er skudt med boltpistol, overskæres mindst den ene af de to halspulsårer (figur 5). Lad din dyrlæge vise dig, hvor og hvordan snittet skal lægges.

Døden er indtrådt, når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag er ophørt. Dyrlægen kan vise, hvordan man rent praktisk undersøger, om grisen er død.

Figur 5. Umiddelbart efter at dyret er skudt, overskæres mindst én af de to halspulsårer. Benyt en skarp kniv. Lad din dyrlæge vise dig, hvor og hvordan snittet skal lægges (enten på langs eller på tværs af halsen). Når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag er ophørt, er døden indtrådt. Din dyrlæge kan også vise dig, hvordan du sikrer dig at grisen er død. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6494).

Udvis forsigtighed

 • En boltpistol er et farligt værktøj, som man bør omgå med forsigtighed.
 • Boltpistolen skal altid pege væk fra både én selv og fra andre:
  • når grisen bedøves med boltpistol
  • når boltpistolen lades eller aflades
  • under rengøring og vedligehold af boltpistolen.
 • Affyrer du pistolen med én hånd, må den frie hånd ikke være i nærheden af boltpistolen.
 • Stå foran grisen for at undgå, at grisen vælter hen over den person, der skyder.
 • Vent med at skyde til grisen står helt stille.
 • Stil dig bag ryggen af grisen, når du skal afbløde dyret.
 • Rens og rengør boltpistolen efter brug, og smør den efter fabrikantens anvisninger.
 • Kun professionelle bør foretage reparationer på pistolen.
 • Affyr aldrig boltpistolen ud i luften, hvis du skal teste den.

Undlad hellere at skyde end at skyde et skud forkert!

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.