Opdateret/Gennemlæst 7. maj 2019

Aflivning af grise

Det kan være svært at aflive et dyr. Men det kan være den bedste løsning for dyret. Som svineproducent er det dit ansvar og pligt at vide hvornår og hvordan, du afliver dine grise.

Den overordnede regel er, at dyr ikke må lide unødigt. Hvis dyr er syge eller er kommet til skade, skal du forsøge at behandle det. En behandling må ikke trække i landrag - udsigten til helbredelse skal være inden for en relativ kort tidshorisont. I modsat fald udsættes dyret for unødig lidelse.

Har behandling af en syg gris ikke en effekt - og der ikke er udsigt til, at den vil få det bedre, er det god dyrevelfærd at aflive dyret.

Det er afgørende vigtigt at vide hvilke sygdomme/lidelser, der kan behandles og eventuelt helbredes.

Grisen skal aflives, hvis den:

 • Har knoglebrud
 • Er lam
 • Lider af andre uhelbredelige tilstande, såsom børkrængning, eller hvis den ikke selv kan rejse sig

Det kan endvidere være nødvendigt at aflive dyret, hvis dyrlægens behandlingsvejledning ikke har helbredt dyret.

Et nyt behandlingsforløb må kun iværksættes efter en ny aftale med dyrlægen.

Hvis grisen ikke kan klare sig i konkurrencen blandt stifæller, skal den flyttes til en sygesti.

Som griseproducent må du gerne selv aflive dine dyr.

Er du i tvivl om, eller usikker på fremgangsmåden, bør du til enhver tid tage kontakt til din praktiserende dyrlæge, som kan rådgive og rent praktisk vise, hvordan du afliver dine grise.

Grise over 5 kg skal altid bedøves ved brug af boltpistol inden aflivning. Derefter kan grisen aflives på to forskellige måder.

 • Afblødning
 • Rygmarvsstødning

Vær opmærksom på at aflivningsmetoderne er forskellige, alt efter dyrets størrelse.

Grise under 5 kg skal aflives med et enkelt slag, hvor dyrets hoved og nakke slås så hårdt i gulvet, at det får kraniebrud og dermed dør omgående. Denne metode medfører øjeblikkeligt bevidsthedstab og efterfølgende døden, når den udføres korrekt. Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en efterfølgende afblødning af pattegrisen (kilde: Fødevarestyrelsen).

Grise under 5 kg skal aflives med et enkelt slag, hvor dyrets hoved og nakke slås så hårdt i gulvet, at det får kraniebrud og dermed dør omgående. Denne metode medfører øjeblikkeligt bevidsthedstab og efterfølgende døden, når den udføres korrekt. Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en efterfølgende afblødning af pattegrisen (kilde: Fødevarestyrelsen).

En korrekt aflivning af grise over 5 kg udføres ved først at bedøve dyret med en boltpistol og derefter aflive dyret ved afblødning eller ved brug af rygmarvsstødning.

Det er vigtigt at påpege, at skydning med boltpistol er en bedøvelse og ikke en aflivning.

Du skal altid have boltpistolen tilgængelig, men den må ikke være ladt. Loven siger, at den skal være klar til brug, så den skal ikke være skilt ad.

Valg af pistol og patron

Størrelsen på boltpistolen skal passe til grisens vægt, så skuddets kraft passer til størrelsen af grisen, der skal skydes. Anvend derfor den rigtige pistol med tilhørende patroner.

Figur 1. En boltpistol og et udvalg af patroner. Forskellig størrelse dyr kræver forskellig størrelse boltpistol med tilhørende patroner. (Foto: Marie Erika Busch, billede nr. 1778)

Husk, at du efter hvert skud skal kontrollere, at bolten går tilbage til udgangsstillingen. Er dette ikke tilfældet, må boltpistolen ikke bruges igen, før den er blevet repareret.

Placer pistolen rigtigt

En korrekt placering af boltpistolen på grisens pande er alt afgørende for at bedøve grisen korrekt.

Pres pistolen mod skudstedet, så bolten trænger ind i hjernen.

Placer altid boltpistolen VINKELRET på panden.

Fasthold grisen

Ved at placere pistolens munding i god kontakt med grisens pande, opnår du den bedste sikkerhed for dig selv og grisen. Grisen må derfor ikke kunne flytte hovedet. Trynebrems er her en mulighed. Dyret skal fastholdes, så boltpistolen har sikker kontakt til det rigtige sted på panden, så du undgår fejlskud (figur 2). Hvis mere end én person deltager i aflivning af dyret, skal arbejdsfordelingen være aftalt mellem jer, inden I går i gang.

Undlad hellere at skyde end at skyde et skud forkert! 

Figur 2. En boltpistol er et farligt værktøj, som man skal omgå med forsigtighed. Hvis man affyrer boltpistolen med én hånd, må den frie hånd ikke være i nærheden af boltpistolen. Vent med at skyde til grisen står helt stille. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6493)

Aflivning af mindre grise, slagtesvin, polte og gylte

Til slagtesvin, polte og gylte skal boltpistolen placeres i hovedets midtlinie, ca. 2-3 cm over øjenhøjde (se figur 3).

Man bør bruge en af følgende boltpistoler:

 • 6 mm Cash Special med 6 mm lilla patron.
 • 9 mm Blitz pistol med 9 mm grøn eller gul patron.

Figur 3. For at bedøve mindre svin, slagtesvin og polte skal boltpistolen placeres ca. 2-3 cm over øjenhøjde. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6534)

Aflivning af søer og orner

Hos voksne svin, specielt orner, er der i kraniet en del knoglevæv i hovedets midtlinie.

Hjernen ligger dybt i kraniet, og i kraniet er der store hulrum. Hvis boltpistolen er placeret lidt forkert eller har en fejlagtig retning, kan selv en lang bolt ikke trænge ind igennem kraniet til hjernen.

For at bedøve søer og orner skal boltpistolen anbringes ca. 5 cm over øjenhøjde, og ca. 1-1½ cm til siden for midtlinien (se figur 4).

Til unge søer eller orner kan man bruge:

 • Blitz pistol med rød patron.

Til ældre søer og orner skal man bruge (eller lad din dyrlæge aflive dyret):

 • Cash Magnum med 6 mm røde patroner.

Figur 4. Korrekt placering af boltpistol ved bedøvelse af søer og orner. Pistolen skal placeres vinkelret på panden, ca. 5 cm over øjenhøjde, og ca. 1-1½ cm til siden for midtlinien. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6535)  

Afblødning

Umiddelbart efter at dyret er skudt med boltpistol, overskæres mindst den ene af de to halspulsårer (figur 5). Lad din dyrlæge vise dig, hvor og hvordan snittet skal lægges.

Døden er indtrådt, når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag er ophørt. Dyrlægen kan vise, hvordan man rent praktisk undersøger, om grisen er død.

Figur 5. Umiddelbart efter at dyret er skudt, overskæres mindst én af de to halspulsårer. Benyt en skarp kniv. Lad din dyrlæge vise dig, hvor og hvordan snittet skal lægges (enten på langs eller på tværs af halsen). Når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag er ophørt, er døden indtrådt. Din dyrlæge kan også vise dig, hvordan du sikrer dig at grisen er død. (Tegning: Hans Pedersen, billede nr. 6494).

Rygmarvsstødning

Ved rygmarvsstødning skal støderen føres igennem skudhullet fra boltpistol - gennem hjernen og ned i rygmarven. Ødelæggelse af hjerne og rygmarv medfører, at grisen dør omgående.

Aflivning med rygmarvsstøder skal ske gennem bolthullet fra boltpistolen.

En boltpistol er et farligt værktøj, som du bør omgå med forsigtighed. 

 • Boltpistolen skal altid pege væk fra både dig selv og fra andre:
  • når grisen bedøves med boltpistol
  • når boltpistolen lades eller aflades
  • under rengøring og vedligehold af boltpistolen.

Affyrer du pistolen med én hånd, må den frie hånd ikke være i nærheden af boltpistolen. 

 • Stå foran grisen for at undgå, at grisen vælter hen over den person, der skyder. 
 • Vent med at skyde til grisen står helt stille.
 • Stil dig bag ryggen af grisen, når du skal afbløde dyret. 
 • Rens og rengør boltpistolen efter brug, og smør den efter fabrikantens anvisninger. 
 • Kun professionelle bør foretage reparationer på pistolen.
 • Affyr aldrig boltpistolen ud i luften, hvis du skal teste den.

Undlad hellere at skyde end at skyde et skud forkert!