14. februar 2012

Salmonella

Salmonella er en af de hyppigst forekommende zoonoser i Danmark.
Salmonella tilhører en gruppe af tarmbakterier, og der findes mere end 2.300 forskellige salmonella-typer.

Salmonella findes i tarmkanalen hos smittede dyr og mennesker. Herfra kan bakterien spredes til omgivelserne, til andre dyr og også til vores levnedsmidler.

Salmonella forekomst blandt dyr

Nogle få salmonella-typer er værts-specifikke, dvs. de smitter udelukkende bestemte dyrearter, men langt hovedparten smitter en bred vifte af værter.

Af værts-specifikke typer kan nævnes:

 • Salmonella Choleraesuis – smitter svin
 • Salmonella Dublin – smitter kvæg
 • Salmonella Pullorum /Salmonella Gallinarum – smitter fjerkræ
 • Salmonella Typhi – smitter mennesker og forårsager tyfus

De to dominerende typer under danske forhold er:

 • S. Enteriditis
 • S. Typhimurium

Den hyppigste salmonella-type fra svin i Danmark er Salmonella Typhimurium.

Salmonella-infektioner hos svin er oftest uden symptomer – grisene er altså raske smittebærere, men hvert år bliver der diagnostiseret sygdom på grund af Salmonella i nogle få svinebesætninger.

Den væsentligste salmonella-smittekilde for svin sker via indkøbte salmonella-smittede dyr, men andre smittekilder spiller også en rolle:

 • Indkøbte inficerede dyr
 • Indkøbte råvarer eller foder
 • Mennesker
 • Hunde
 • Katte
 • Redskaber
 • Gnavere
 • Fugle

Salmonella forekomst blandt mennesker

I mange tilfælde er det kød og æg, der er årsag til, at mennesker smittes. Grøntsager, frugt, mælk – ja stort set alle levnedsmidler kan dog være forurenet med salmonella-bakterier og dermed smitte mennesker. Det sker også, at mennesker smitter hinanden. Danskere bliver smittet med Salmonella i Danmark og i på udenlandske rejser [1, side 7].

Salmonella kan overføres til kødet under slagtningen, selvom hygiejnen er god. Derfor er det vigtigt at have et så lavt som muligt salmonellaniveau i slagtedyrene og så kombinere det med en høj hygiejnisk standard under slagtning.

Det hyppigste symptom hos mennesker er diarré af gennemsnitlig 13 dages varighed. Der kan ses komplikationer i form af blodforgiftning eller ledbetændelse. Ca. 25 procent af de registrerede salmonellatilfælde hos mennesker bliver indlagt på hospitalet. Det sande antal salmonellasmittede mennesker formodes at være 5 til 20 gange højere end det registrerede antal.

I det såkaldte Salmonella-smittekilde-regnskab, som udarbejdes årligt af DMU, foremgår det, hvor mange danskere, der bliver smittet af forskellige kilder [1, side 6].

Håndtering af salmonella

De vigtigste forholdsregler for at undgå eller reducere Salmonella er:

Driftsform:

 • Sektioneret drift eller alt-ind alt-ud produktion frem for kontinuerlig drift

 Management:

 • Undgå sammenblanding og kontakt mellem forskellige aldersgrupper
 • Undgå overbelægning
 • Fokus på forebyggelse og behandling af diarré og andre sygdomme i besætningen
 • Anvend sygestier
 • Undgå gylleoversvømmelse
 • Brug ikke samme redskaber i forskellige staldafsnit
 • Støvle- og tøjskift
 • Vask af hænder

Rengøring og desinfektion af stalde:

 • Rengøring til gødningsfrit niveau
 • Brug kun højtryksrensning i tomme stalde
 • Kalkning af gulve, vægge og skillerum (1,5 m) efter rengøring
 • Udtørring i to døgn inden indsættelse af nye grise

Fodring 


Viden om foder

I afsnittet Foder og appendiks beskrives de muligheder, der kan anvendes.


Den valgte handling vil i høj grad afhænge af problemets omfang og bør diskuteres med besætningens rådgivere.

Velfærdsvurdering

Svin som inficeres med Salmonella bliver som regel ikke syge. Dyrene kan derfor ikke antages at have ubehag som følge af infektionen.

Såfremt der er kliniske symptomer som diarré, feber eller svækkelse bør de ramte dyr behandles snarest muligt med antibiotika, idet lidelsen medfører ubehag for de ramte dyr.

Læs mere om Salmonella blandt svin:

Referencer

[1]

Anonym (2010). Annual Report on Zoonoses in Denmark 2010, Dansk Zoonosecenter.