19. maj 2016

Brucella (Smitsom kastning)

I Danmark forekommer der kun Brucella suis biotype 2.

Globalt set er brucellabakterier en bakteriefamilie af meget stor betydning, idet bakterierne giver anledning til alvorlig sygdom hos stort set alle typer husdyr og hos mennesker.

I Danmark blev de farlige typer af Brucella udryddet i 1950’erne, og der er kun nu sporadisk forekomst af en særlig variant: Brucella suis biotype 2.

Brucella suis biotype 2 hos svin

Brucella suis forekommer i flere biotyper verden over, hvoraf de fleste er sygdomsfremkaldende hos såvel svin som mennesker [1]. I Danmark forekommer imidlertid kun biotype 2.

Hovedværterne for biotype 2 er svin og harer. Det antages, at harebestanden i visse geografiske områder som f.eks. Himmerland er smittet med Brucella suis biotype 2. Det er primært frilandsbesætninger, der er i risiko for at blive smittet pga. kontakt til harer.

Der påvises kun sjældent udbrud med Brucellose hos danske svin, der kan gå 10 år imellem hvert udbrud. Senest i 1999 blev Brucella suis biotype 2 påvist i en svinebesætning på friland.

Brucella-infektioner blandt mennesker

Biotype 2 regnes normalt ikke for at kunne forårsage sygdom hos mennesker, der er kun én gang beskrevet smitte til en person i Frankrig med denne biotype, og hvor den sandsynlige kilde var svin.

Velfærdsvurdering

Sygdommen brucellose er smertefuld for de ramte dyr og antibiotikabehandling bør iværksættes snarest muligt. Sygdommen er anmeldepligtig.

Læs om Smitsom kastning.

Referencer

[1]

MacMillan, A. P. (1999). Brucellosis. I: Diseases of Swine. Straw, B.E., D’Allaire, S., Mengeling, W.L. & Taylor, D.J. (Ed.). Eighth edition. Blackwell Science Ltd. (publ).: 385-393.