11. april 2019 | Opdateret/Gennemlæst 21. april 2023

Medicinregistrering

Alle receptpligtige lægemidler, der bruges i besætningen, skal registreres.

Alle behandlinger med receptpligtige lægemidler, der foretages i besætningen, skal registreres. Det gælder både antibiotika, smertelindring, lokalbedøvelse, m.fl., uanset om det gives med kanyle, i foder eller i vand.

Ny bekendtgørelse om medicinregistrering

Fra d. 28. januar 2022 bliver der yderligere krav til registreringer for brug af alle lægemidler herunder også vacciner samt vitamin- og jernpræparater. 

Kravene der kommer fra en ny Forordning og betyder blandt andet, at der bliver flere ting som skal dokumenteres.

Dokumentation og registreringer er en følge af at dyrlægen kan udlevere medicin som derefter kan bruges i besætningen i en afgrænset periode. Der er følgende hovedelementer som altid skal kunne dokumenteres og evt. registreres:

  • Præparat, navn (med udgangspunkt i én diagnose)
  • Dosis
  • Dato for første behandling
  • Behandlingens varighed
  • Tilbageholdelsestid
  • Antal grise - hvilke dyr og hvor mange der er behandlet, entydig identifikation (øremærke) eller med anslået vægt og stinummer 
  • Leverandør af lægemidlet
  • Erhvervelse af lægemidlet

Registreringerne er dokumentation for behandling og skal være læselige samt opbevares samlet, overskueligt og i datoorden i mindst fem år. Ligeledes skal dyrlægens anvisninger opbevares i fem år. Såfremt medicinregistrering kun skrives på sotavler, skal disse opbevares samlet i 5 år, ordnet efter so-nummer.

Ved brug af medicin skal dyrlægens anvisninger altid følges. I anvisningerne fremgår det, hvilket lægemiddel der må anvendes til bestemte årsager (sygdomme) til hvilke grise i bestemte doseringer, og hvordan det skal indgives til grisene.

Alle medarbejdere, der håndterer medicin, skal være bekendte med den korrekte indgivelse af medicin og eventuelt have deltaget i et medicinhåndteringskursus. Du og medarbejderstaben kan med fordel gennemgå medicinregistreringsskemaet om den korrekte anvendelse af medicin for at genopfriske de gode rutiner.

Medicin, som har overskredet holdbarhedstiden, eller som ikke fremgår af dyrlægens nyeste ordination, skal bortskaffes. Det er ikke lovligt at anvende og opbevare gammel medicin eller medicin uden recept i besætningen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at lægemidlets etiket skal være intakt, og hvis etiketten sidder på yderemballagen (f.eks. på papæsken), skal denne beholdes, indtil medicinen er brugt eller bortskaffet.

Hvis du har spørgsmål til medicinregistrering eller brug af medicin, skal du spørge din besætningsdyrlæge.