11. april 2019 | Opdateret 10. december 2020

Medicinregistrering

Alle receptpligtige lægemidler, der bruges i besætningen, skal registreres.

Alle behandlinger med receptpligtige lægemidler, der foretages i besætningen, skal registreres. Det gælder både antibiotika, smertelindring, lokalbedøvelse, zink, m.fl., uanset om det gives med kanyle, i foder eller i vand. Eneste undtagelser er vacciner, sera, samt ikke-receptpligtige jern- og vitaminprodukter.

En korrekt medicinregistrering består af følgende punkter:

  1. Dato for behandlingens indledning og afslutning
  2. Dyr (hvilke og hvor mange grise der er behandlet – med angivelse af anslået vægt og sti- eller staldnummer)
  3. Årsag til behandlingen
  4. Lægemiddel
  5. Dosering 
  6. Indgivelsesmetode (f.eks. ved injektion eller i foder/vand)

Tidligere var der også krav om at anføre initialer ved medicinregistreringer, men det er bortfaldet. 

Fødevarestyrelsen har udgivet et medicinregistreringsskema, som du kan bruge. Skemaet kan du tilpasse, så det passer ind i din besætning. Men husk, at du som minimum skal have ovenstående punkter angivet for en korrekt medicinregistrering.

Registreringerne er dokumentation for behandling og skal være læselige samt opbevares samlet, overskueligt og i datoorden i mindst fem år. Ligeledes skal dyrlægens anvisninger opbevares i fem år. Såfremt medicinregistrering kun skrives på sotavler, skal disse opbevares samlet i 5 år, ordnet efter so-nummer.

Ved brug af medicin skal dyrlægens anvisninger altid følges. I anvisningerne fremgår det, hvilket lægemiddel der må anvendes til bestemte årsager (sygdomme) til hvilke grise i bestemte doseringer, og hvordan det skal indgives til grisene.

Alle medarbejdere, der håndterer medicin, skal være bekendte med den korrekte indgivelse af medicin og eventuelt have deltaget i et medicinhåndteringskursus. Du og medarbejderstaben kan med fordel gennemgå medicinregistreringsskemaet om den korrekte anvendelse af medicin for at genopfriske de gode rutiner.

Medicin, som har overskredet holdbarhedstiden, eller som ikke fremgår af dyrlægens nyeste ordination, skal bortskaffes. Det er ikke lovligt at anvende og opbevare gammel medicin eller medicin uden recept i besætningen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at lægemidlets etiket skal være intakt, og hvis etiketten sidder på yderemballagen (f.eks. på papæsken), skal denne beholdes, indtil medicinen er brugt eller bortskaffet.

Hvis du har spørgsmål til medicinregistrering eller brug af medicin, skal du spørge din besætningsdyrlæge.