8. april 2022

L&F Gris notat Nr. 2202

Udvikling i antibiotikaforbruget i dansk griseproduktion 2009-2021

Målt i kg-doser antibiotika til produktion af én gris fra fødsel til slagtning er forbruget i 2021 faldet med 6,4 % i forhold til 2018 og med knapt 39 % i forhold til 2009.

Antibiotikaforbruget kan opgøres relativt i kg-doser (1) eller i gram (2) ved at tage højde for ændringer i produktionsstørrelse og sammensætning samt ændringer i typer af forbrugt antibiotika eller som totalforbrug i hele griseproduktionen af enten kg antibiotika (3) eller antallet af kg-doser (4). 

Resultatet af ovenstående opgørelsesmetoder viser:

  1. Målt i kg-doser antibiotika til produktion af én gris fra fødsel til slagtning er forbruget i 2021 faldet med 6,4 % i forhold til 2018 og med 38,9 % i forhold til 2009.
  2. Målt i gram antibiotika til produktion af én gris fra fødsel til slagtning er forbruget i 2021 faldet med 3,5 % i forhold til 2018 og med knapt 37,4 % i forhold til 2009.
  3. Målt i totalforbrug af kg antibiotika forbruget i 2021 faldet med 2,3 % i forhold til 2018 og med 30,4 % i forhold til 2009.
  4. Målt i totalforbrug af kg-doser forbruget i 2021 faldet med 4,9 % i forhold til 2018 og med 32,9 % i forhold til 2009.

Ved at opgøre antibiotikaforbrug som antal kg-doser pr. produceret gris tages der højde for stigningen i produktionen og ændringen i produktionens sammensætning samt for ændringer af typer anvendt antibiotika. Derved er det muligt at beskrive den reelle udvikling og kan give et mere retvisende billede af antibiotikaforbruget.


Institution: Landbrug & Fødevarer

Forfatter: Nicolai Weber, Jan Dahl

Udgivet: 8. april 2022

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Sundhed/Veterinært

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.