8. september 2009 | Opdateret 17. september 2018

Alt om Afrikansk Svinepest

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom​ hos svin og vildsvin. Sygdommen er udbredt i Østeuropa og breder sig mere og mere mod vest. En effektiv ekstern smittebeskyttelse er af stor betydning for at ikke at få sygdomme til Danmark.

Afrikansk svinepest er en meget smitsom virussygdom hos svin. 

I 2007 blev de første tilfælde af Afrikansk Svinepest konstateret i Georgien og herefter har sygdommen spredt sig i Øst-Europa - først mod nord til Hviderusland og den vestlige del af Rusland og sidenhed til Estland, Letland, Litauen og Polen og senest i 2017 også til Tjekkiet og Rumænien.

Sygdommen har ikke været konstateret i Danmark, men Afrikansk Svinpest rykker tættere og tættere på den danske grænse, og det er derfor af største vigtighed, at alle i svinebranchen, er med til at sikre, at sygdomme ikke spredes yderligere.

 

Afrikansk svinepest er en eksotisk virussygdom, som hører til de alvorlige smitsomme sygdomme hos svin. Da sygdommen spreder sig mod Vest-Europa er det vigtigt, at du havr stor opmærksomhed på symptomer på svinepest. Og at du reagerer, hvis du har mistanke om sygdommen i din besætning.

Vær opmærksom på symptomer

Du skal fatte mistanke om svinepest hvis svin pludseligt dør eller flere grise får et eller flere af følgende symptomer:

  • Feber og nedsat ædelyst
  • Øjenbetændelse med tåreflåd
  • Røde eller blåviolette misfarvninger i huden (fortrinsvis på ben, bug og ører)
  • Brækninger
  • Forstoppelser (knoldet gødning) efterfulgt af diarré
  • Kramper, ukoordinerede bevægelser og vaklende bagben
  • Blødninger i huden

Anmeldepligtig sygdom 

Sygdommen er anmeldepligtig, og det betyder, at du som besætningsejer har ansvaret for at kontakte din dyrlæge ved den mindste mistanke om svinepest i din besætning. Besætningsdyrlægen skal straks komme og tilse besætningen.

Kan besætningsdyrlægen ikke afvise, at der er tale om svinepest, skal dyrlægen straks kontakte den lokale fødevareregion. Hvis dyrlægen fra regionen ikke kan afvise mistanken, bliver din besætning sat under offentlig tilsyn, og der udtages materiale til i undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Det foreløbige svar på prøverne foreligger indenfor det første døgn, og det endelige svar 2 døgn efter udtagelsen af prøverne.

Fødevareregionen laver smitteopsporing, og eventuelle kontaktbesætninger sættes under offentlig tilsyn.

Ved positiv diagnose skal besætningen slås ned, hvilket sker under ansvar af Fødevareregionen. Der oprettes 3 kilometer beskyttelseszoner og 10 kilometers overvågningszoner omkring smittede besætninger.

Der må under ingen omstændigheder omsættes og fjernes dyr fra din besætning, så længe besætningen er under mistanke.

Konsekvenser af Afrikansk Svinepest i Danmark

Kommer sygdommen til Danmark, vil det få alvorlige konsekvenser for dansk eksport. Bliver blot en enkelt dansk gris konstateres smittet, vil det efterlade erhvervet med en regning i størrelsesordnen 3 mia. kr.

"Et udbrud af svinepest udgør lige nu den største trussel overhovedet imod dansk svineproduktion. Vi risikerer at miste eksporten af svinekød til markederne i blandt andet Asien. Samtidig vil udbrud i Danmark eller Nordtyskland hurtigt skabe kæmpe problemer for vores eksport af millioner af levende grise", har Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, tidligere udtalt.

Effektiv ekstern smittebeskyttelse er af stor betydning som forebyggelse.

Mange medarbejdere på de danske bedrifter kommer fra lande, hvor Afrikansk Svinepest er konstateret. Det er derfor helt afgørende, at du har en plan for, hvordan dit personale skal forholde sig efter besøg i deres hjemland. Lad ikke dit personale komme på arbejde i tøj og støvler, der er blevet brugt i hjemlandet.

Man skal også huske på, at smitte kan overføres via medbragt mad fra udlandet, eks. en pølse. Udenlandske medarbejdere skal desuden gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at fodre svin med madaffald.

Hvordan er besøgsreglerne?

Har man været i udlandet, så er der tre hovedregler, der er gældende før adgang til en besætning:

  • 24 timers karantæne fra man krydser den danske grænse, til man må gå ind i besætningsområdet.
  • Inden adgang til besætningsområdet skal der skiftes tøj og sko, og man skal have været i bad.
  • Fødevarer, jagttrofæer og levende dyr medtaget fra udlandet må ikke være i besætningsområdet.

Der er forskel på, om man har opholdt sig i et lavrisiko- eller højrisikoområde. Ved ankomst fra et lavrisikoområde er der 12 timers karantæne fra den danske grænse krydses, til man må gå ind i besætningsområdet.

Tjek altid din transportørs vaske- og desinfektionscertifikat

Smitte mellem husdyrbrug sker oftest ved handel med svin, som er smittet, men endnu ikke har symptomer eller ved anvendelse af transportmidler, der ikke er rengjort tilstrækkeligt. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at lastbiler som henter svin på din ejendom er rene, så husk at tjekke vaskecertifikater på lastbiler, der også kører i udlandet.

Du kan tjekke en transportørs vaskecertificat ved at sende en sms til 5129 1070 med bilens nummer eller trailernummer, så modtager du straks efter et svar på, hvornår bilen sidst blev vasket og desinficeret. Det gør ingen forskel, om der er mellemrum eller store og små bogstaver i sms’en.

Du kan også bruge TjekVogn.dk - fra computeren, tablet eller telefon. Ligesom med sms'en kan du med TjekVogn tjekke vaske- og desinfektionsstatus på din svinetransportørs vogn. Du kan søge på transportørens navn eller vognens registreringsnummer.

Brug altid kun en transportør, der er godkendt af DANISH Transportstandard. Og lad aldrig en lastbil komme til din ejendom, hvis vaske- og desinfektionscertifikat ikke er i orden. Det kan være svært at afvise en transportør, der venter, men hvis bare en enkelt svineproducent slækker på sikkerheden, kan det gå galt.


Se liste over DANISH-godkendte transportører
Korrekt vask og desinfektion af transportbiler skal være med til at holde Afrikansk Svinepest ud af Danmark. Omkring 26.000 grisetransportbiler kommer årligt gennem de tre vaskehaller, der er i Danmark. Se med fra vaskehallen i Padborg.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.