Opdateret/Gennemlæst 7. februar 2020

Regler for smittebeskyttelse ved ankomst fra udlandet

Det er vigtig, at alle, der arbejder med svin, overholder reglerne for smittebeskyttelse før adgang til en besætning ved ankomst fra udlandet. Det er af afgørende betydning for at forhindre tilførelsen af uønskede vira til Danmark.

Du kan her hente reglerne for smittebeskyttelse før adgang til en besætning fra udland. Gennemgå reglerne med dine ansatte, så alle får samme information.

Det er en god ide at hænge dem op et sted, hvor alle kan se dem.

I dansk svineproduktion bliver der konstant arbejdet for, at der ikke kommer uønskede produktionssygdomme ind i landet. Det kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand, men også store samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at alle der arbejder med grise overholder regler for smittebeskyttelse ved ankomst fra udlandet.

Kontakt

Kristian Møller
Afdelingschef, Veterinær- og Kvalitetsforhold

3339 4340
krim@lf.dk
Axeltorv 3, 1609 Kbh. V