Smågrisenotering

Du kan på denne side se den aktuelle Smågrisenotering og Puljenotering. Puljenoteringen er det samme som Markedsnoteringer - ligger i den tredje tabelkasse på siden. På siden finder du også link til 'Udvikling i smågrisenoteringen', 'Beregn smågrisenoteringen', 'Beregn DB' og 'Noteringen på sms'.

LEDER DU EFTER?

Sådan beregnes grundlag for smågrisenoteringen

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten.

Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer baseret på DANISH CROWN's notering. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Det er renter og afskrivninger ved at producere henholdsvis en smågris og et slagtesvin, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Baggrunden for dette princip er, at smågrise- og slagtesvineproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet. Indbetaling på ejerkonti i Danish Crown er ikke indregnet i Den beregnede Smågrisenotering.

Basis PRRS Positiv notering er gældende fra 1. juli 2023.

Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering har besluttet, at Basis PRRS Positiv noteringen er gældende fra 1. juli 2023. Noteringen gælder for ikke sero-negative besætninger.