Smågrisenotering

Du kan på denne side se den aktuelle Smågrisenotering og Puljenotering. Puljenoteringen er det samme som Markedsnoteringer - ligger i den tredje tabelkasse på siden. På siden finder du også link til 'Udvikling i smågrisenoteringen', 'Beregn smågrisenoteringen', 'Beregn DB' og 'Noteringen på sms'.

LEDER DU EFTER?

Sådan beregnes grundlag for smågrisenoteringen

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten.

Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer baseret på DANISH CROWN's notering. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Det er renter og afskrivninger ved at producere henholdsvis en smågris og et slagtesvin, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtesvineproducenten. Baggrunden for dette princip er, at smågrise- og slagtesvineproducenten skal have samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet.

Ophør af spf og spf +myc beregnede smågrisenoteringer per 1. juli 2022 

Udvalget for Den beregnede Smågrisenotering har besluttet, at SPF og SPF +Myc beregnede smågrisenoteringer bliver fjernet fra hjemmesiden per 1. juli 2022.