Opdateret 23. maj 2019

Foderværktøjer

Fodermiddeltabellen og investeringsberegner til hjemmeblandet foder kan du bruge til henholdsvis at se fodermidlernes tabelværdier og beregne næringsstof– og energiindhold i foderblandinger samt analysere, om hjemmeblanderanlæg og eventuelt kornopbevaring er en god idé for dig.

Brug af investeringsberegningen til hjemmeblandet foder kræver, at landmanden eller rådgiveren har hjemtaget tilbud på investeringen og tilbud på råvarer og færdigfoder. Der skal laves en foderoptimering til beregningerne. Har man ikke det, kan der udregnes en foderpris ud fra en blanderecept.

Kornprisen fastsættes ud fra bytteprisen med færdigfoder. Herefter korrigeres der for fradrag på foderstoffen og omkostninger til korntørring mv.

Beregningerne inkluderer forrentningen af kornet og den likviditetsmæssige ændring, der er i forbindelse med overgangen til hjemmeblandet foder. Derudover er der følsomhedsanalyse på foderforbruget.

Download INVESTERINGSBEREGNING: HJEMMEBLANDET FODER - version 1.0

Opdateret 23. maj 2019

Den nye opbygning af Normer for Næringsstoffer (version: 7. maj 2019) er indeholdt i denne opdaterede udgave af Fodermiddeltabellen, hvorved der kan
foretages opslag på den eller de normkolonner, man f.eks. kunne ønske at samle på én udskrift til en besætning. 

Ved opslag på normer til ung- og slagtesvin, finder regnearket automatisk det protein-, aminosyre- og mineralniveau, der passer til det foderudnyttelsesniveau og afregningssystem, brugeren indtaster/vælger. Dette kan også anvendes i det faneblad, hvor man kan beregne indholdet af en foderblanding med en kendt råvaresammensætning, og dette beregnede næringsstofindhold sammenlignes med normen for den dyregruppe, brugeren vælger.

Majs har fået en ekstra udgave "Majs, 2018", som er dannet ud fra analyser af importeret majs fra efteråret 2018 til foråret 2019. Disse prøver er indsamlet af DAKOFO-medlemsvirksomheder. Grundudgaven, "Majs, flerårigt gns." baseres på gennemsnittet af de seneste tre års analyseresultater.

Afskallet havre er ajourført ud fra analyser på prøver indsamlet hos landmænd fra november 2018 til marts 2019

Produktet Easylin ("Easylin Power Protect"), som er en ekstruderet blanding af hørfrø og hvedeklid, er optaget i Fodermiddeltabellen på baggrund af analyser af fem prøver udtaget over flere måneder, som er kravet for optagelse.

DOWNLOAD: Fodermiddeltabel (Excel-fil)

Du kan også bruge regnearket til at beregne:

 • Fordøjeligt indhold af fosfor og aminosyrer i en foderblanding og sammenligne resultatet med forskellige normsæt.
 • Forventet EFOS, EFOSi og "I-Faktor" for en foderblanding med kendt recept. "I-faktor" er EFOSi i procent af EFOS og beregnes således:
  EFOSi * 100 / EFOS.
  I-Faktor erstatter analysen af EFOSi ved kontrol af energiindhold i foderblandinger.
 • Energiindhold ud fra egne analyseresultater.
 • Antal prøver, der skal indsendes til analyse for at opnå en bestemt sikkerhed på analyseresultatet.

Regnearket kan desuden vise:

 • En tabel, hvor man kan sammenligne flere fodermidlers næringsstofindhold
 • Resultatet fra de seneste analyser af årets kornhøst (se indholdsfortegnelsen på regnearkets første fane)
 • Versions-logbog med beskrivelse af ændringer samt en liste over kildemateriale
Råvareanalyser i fodermiddeltabellen hos SEGES Svineproduktion opdateres løbende.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.