Opdateret 1. november 2018

Foderværktøjer

Fodermiddeltabellen og investeringsberegner til hjemmeblandet foder kan du bruge til henholdsvis at se fodermidlernes tabelværdier og beregne næringsstof– og energiindhold i foderblandinger samt analysere, om hjemmeblanderanlæg og eventuelt kornopbevaring er en god idé for dig.

Brug af investeringsberegningen til hjemmeblandet foder kræver, at landmanden eller rådgiveren har hjemtaget tilbud på investeringen og tilbud på råvarer og færdigfoder. Der skal laves en foderoptimering til beregningerne. Har man ikke det, kan der udregnes en foderpris ud fra en blanderecept.

Kornprisen fastsættes ud fra bytteprisen med færdigfoder. Herefter korrigeres der for fradrag på foderstoffen og omkostninger til korntørring mv.

Beregningerne inkluderer forrentningen af kornet og den likviditetsmæssige ændring, der er i forbindelse med overgangen til hjemmeblandet foder. Derudover er der følsomhedsanalyse på foderforbruget.

Download INVESTERINGSBEREGNING: HJEMMEBLANDET FODER - version 1.0

Opdateret 1. november 2018

Fodermiddeltabellen er ajourført med bl.a. de nye kornanalyser fra høst 2018.
Der er i år suppleret med analyser af klorid-indholdet, hvor rug, havre og triticale før har haft 0 som tabelværdi.

Majs: DLA-gruppen har bidraget med aktuelle analyseværdier på importeret majs. Majs har ud fra et hollandsk tabelværk fra 1998 og NRCs "Nutrient Requirements of Swine" fra 2012 fået tildelt værdien 0,5 gram klorid pr. kg foreliggende vare, svarende til 0,58 gram pr. kg tørstof. Der følges op med nye analyser af importeret majs i de kommende måneder.

Afskallet havre har fået en selvstændig tabelværdi, baseret på nogle få aktuelle analyser. Der arbejdes i efteråret 2018 på at forbedre dette analysegrundlag. Tabelværdien er derfor foreløbig.

Sojaskråfoder og andre forædlede produkter af sojabønner samt hestebønner er ud fra et hollandsk tabelværk fra 1998 tildelt værdien 0,3 gram klorid pr. kg foreliggende vare.

De nye fosfor- og calciumnormer svarende til "Normer for Næringsstoffer" version 18. september 2018 er indtastet.
Dette kan anvendes til at sammenligne indholdet af den foderblanding, man kan beregne i faneblad nr. 4 "Blandings-beregning", med normen for den tilhørende dyregruppe.

På den tekniske side er det tilstræbt af lette brugervenligheden med tilføjelse af nye søgefelter.

DOWNLOAD: Fodermiddeltabel (Excel-fil)

Du kan også bruge regnearket til at beregne:

 • Fordøjeligt indhold af fosfor og aminosyrer i en foderblanding og sammenligne resultatet med forskellige normsæt.
 • Forventet EFOS, EFOSi og "I-Faktor" for en foderblanding med kendt recept. "I-faktor" er EFOSi i procent af EFOS og beregnes således:
  EFOSi * 100 / EFOS.
  I-Faktor erstatter analysen af EFOSi ved kontrol af energiindhold i foderblandinger.
 • Energiindhold ud fra egne analyseresultater.
 • Antal prøver, der skal indsendes til analyse for at opnå en bestemt sikkerhed på analyseresultatet.

Regnearket kan desuden vise:

 • En tabel, hvor man kan sammenligne flere fodermidlers næringsstofindhold
 • Resultatet fra de seneste analyser af årets kornhøst (se indholdsfortegnelsen på regnearkets første fane)
 • Versions-logbog med beskrivelse af ændringer samt en liste over kildemateriale
Råvareanalyser i fodermiddeltabellen hos SEGES Svineproduktion opdateres løbende.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.