21. september 2018

Fodbad til grisene

Det GUDP støttede projekt ”Månegrisen” er i fuld gang. Det første afsnit af stalden er taget i brug. Her tester man blandt andet, om man ved hjælp af desinfektion af smågrise og slagtesvin kan undgå MRSA i staldene.

Der lyder en susen fra loftet, da tågen fylder slusen med smågrise. Tågen indeholder et ufarligt desinfektionsmiddel, som slår bakterier ihjel. Vi er i landets eneste Månegris-stald ved Hadsten i Midtjylland. En stald, hvor nye teknologier og tiltag, der bl.a. skal begrænse lugt og miljøgasser, og altså også MRSA, skal demonstreres.

Projektet hedder ”SPACE” og er et partnerskab mellem I/S Værum Vestergaard, SEGES Svineproduktion, Munters A/S, WEDA Danmark A/S, Wiping Systems ApS, DTU-Fødevareinstituttet og European Protein A/S. ”SPACE” består af en række arbejdspakker, hvoraf et omhandler reduktion af MRSA smittepres. SEGES Svineproduktion er involveret i flere af arbejdspakkerne, deriblandt den omhandlende reduktion af MRSA, hvor grisene udover at blive eksponeret for en bestøver og få fodbad, når de bliver indsat, løbende bliver behandlet frem til slagtning.

”Både i smågrise- og slagtesvinestalde vil det samme biocid blive forstøvet flere gange om ugen gennem hele produktionsforløbet frem til slagtning. Håbet er at dette kan nedsætte forekomsten af MRSA væsentligt,” siger Poul Bækbo fra SEGES Svineproduktion, som er ansvarlig for den del af SPACE-projektet.

Et kig ind i stalden i det GUDP-støttede projekt ”Månegrisen”. Det første afsnit af stalden er taget i brug. Her tester man blandt andet, om man ved hjælp af desinfektion af smågrise og slagtesvin kan undgå MRSA i staldene.

Spændende udviklingsprojekter

Månegrisen er et offentlig-privat-partnerskab med deltagelse af flere ministerier, partnere fra erhvervet, interesseorganisationer og vidensinstitutioner. Visionen er at kunne ophæve modsætningen mellem udvidelse af svineproduktionen og hensyn til miljø, klima og dyr.

”Projektet demonstrerer en lang række ting, som vil være svære, hvis ikke umulige, at teste i en normal produktionsbesætning. Målet er, at initiativer og løsninger med en positiv effekt kan blive implementeret i almindelige besætninger,” siger Simon Wilhelm Yde Granath, seniorkonsulent i SEGES Svineproduktion.

Udover afprøvningen med at desinficere grisene, starter SEGES Svineproduktion en afprøvning op sammen med Munters A/S i Månegris-stalden senere på året. Her vil man undersøge, om man kan optimere klimaet og reducere emission ved bl.a. køling af indblæsningsluften om sommeren samt se på effekten af lufthastighed i grisenes opholdszone.