17. april 2019

DanBred: 25 % flere orner på Bøgildgård

Avlsfremgangen hos DanBred har gjort, at DanBred-grise i dag vokser væsentlig hurtigere end tidligere. Det betyder, at der nu kan komme endnu flere orner i afprøvning på SEGES Avl & Genetiks forsøgsstation Bøgildgård – til glæde for DanBreds kunder.

På Bøgildgård lidt uden for Kjellerup tester SEGES Avl & Genetik, som står for udviklingen af DanBreds svineavlsprogram, kommende KS-orners fodereffektivitet. På Bøgildgård har de særlige foderautomater, som holder styr på, hvad de enkelte orner har ædt – og ud fra deres foderforbrug beregnes ornernes DanBred-indeks for foderudnyttelse.

Foderudnyttelse hos DanBred-orner har været registreret på Bøgildgård siden 1993. De orner med den bedste foderudnyttelse bliver fædre til fremtidens generationer af DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Og jo flere orner der bliver testet under samme høje standard, des bedre grundlag har man for at udvælge de bedste. Faktisk har avlsfremgangen for foderudnyttelse været forbedret med -0,041 kg foder/kg tilvækst per DanBred slagtesvin det seneste år. I kroner og ører betyder det en økonomisk fremgang for foderudnyttelse på 6,03 kr.

”De seneste års avlsfremgang for daglig tilvækst har gjort, at ornerne vokser hurtigere og derfor kommer hurtigere videre til KS-stationerne end tidligere. Dermed kan vi nu have 25 % flere orner i afprøvningen ad gangen i forhold til tidligere,” siger Martin Mølgaard Pedersen, afdelingschef i SEGES Avl & Genetik.

10 % mere avlsfremgang

På Bøgildgård starter alle grise i klimastalden, før de kommer videre til afprøvningsstalden, hvor deres fodereffektivitet bliver registreret. Indtaget af grise er allerede øget, og de ekstra grise er netop nu i klimastalden, før de kommer videre i afprøvningen.

De 25 % ekstra orner om ugen vil efter planen give 10 % mere avlsfremgang for foderudnyttelse i forhold til, hvis antallet af orner var bibeholdt – hvor der altså også ville have været øget avlsfremgang på foderudnyttelse.