27. juni 2019

Øget fokus på holdbarheden af søer

So-holdbarhed er delvist styret af genetik. SEGES Avl & Genetik øger nu fokus på søernes holdbarhed med ansættelsen af Ph.d.-studerende Bjarke Grove Poulsen. Formålet med Ph.d.-projektet er at forbedre avlen for so-holdbarhed hos DanBred Landrace og DanBred Yorkshire.

I en sobesætning er det vigtigt, at søerne kan holde til et langt og effektivt produktionsliv uden at få problemer med f.eks. ben eller ryg. Derudover dækker god holdbarhed også over modstandsdygtighed mod blandt andet miljømæssige faktorer såsom forskellige sygdomme, temperaturudsving og social omgang med andre søer.

Netop derfor har holdbarhed været en vigtig egenskab i avlsmålet i mere end ti år for de to hvide racer, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire, som SEGES Avl & Genetik står bag. Egenskaben ”Holdbarhed” er i DanBred’s avlsmål for de to racer målt som sandsynligheden for, at en so bliver løbet efter første kuld og målingen fungerer som en indikator for soens produktive livslængde - også kaldet soens holdbarhed.

En kompliceret egenskab

Management spiller naturligvis en vigtig rolle, men so-holdbarhed er arvelig. Det er dog kompliceret at opsamle data, som kan bruges til at øge avlsfremgangen for holdbarhed.

”Holdbarhed er en kompliceret egenskab, da ægte holdbarhed først kan måles, når en so tages ud af produktionen. Derfor tager det lang tid at opsamle data for holdbarhed. Dette er et problem da målingerne så bliver foretaget på gamle dyr, som ikke selv kan bruges til avl, da de er sat ud af produktion. Desuden gør søernes alder at deres målinger kun bidrager med meget lidt information til beregning af avlsværdier for holdbarhed hos unge avlsdyr,” siger Bjarke Grove Poulsen, kommende Ph.d.-studerende hos SEGES Avl & Genetik og fortsætter:

”I svineavlen udvælger vi avlsdyr blandt unge orner og polte. Informationen om holdbarhed hos de unge dyr må derfor hentes fra deres mødre, bedstemødre, tanter, mostre, osv. Dermed er dyrene, hvorpå man måler holdbarhed, og dyrene man gerne vil kende avlsværdier for holdbarhed for, ikke tæt beslægtet. Dette gør det sværere at beregne brugbare avlsværdier,” siger han.

Et spadestik dybere

De næste tre år skal Bjarke derfor dykke ned i hvordan avlsfremgang for so-holdbarhed kan styrkes hos DanBred:

”Det startede med mit speciale, som også var i samarbejde med SEGES Avl & Genetik, hvor jeg undersøgte det genetisk potentiale af målinger for holdbarhed fra produktionsbesætninger. Med Ph.d-projektet. får jeg mulighed for at grave et spadestik dybere for at finde ud af, om vi kan få sat mere fart på avl for holdbarhed end vi har med de metoder, vi bruger nu,” siger han.

Kigger helt ud i produktionen

I dag opsamles data for holdbarhed i opformeringsbesætninger og avlen foretages i avlskernen. Men fordi kravene ofte er højere her til avlsindekset, vil søerne blive sat ud tidligere, end det er tilfældet i en produktionsbesætning. Det skyldes forskellige udsætningsstrategier i opformeringsbesætninger og i produktionsbesætninger. Derfor vil Bjarke Grove Poulsen forbedre holdbarhed med data fra produktionsbesætninger.

”Dette vil løse udfordringen ved at besætningstyperne har forskellige udsætningsstrategier, men vil også skabe nye udfordringer. Først og fremmest er produktionssøer krydsningsdyr med forskellige andele af DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Det er en udfordring, da langt størstedelen af metoderne for beregning af avlsværdier er baseret på renracede dyr. Heldigvis kan dette løses ved at gribe lidt dybere i værktøjskassen og bruge knapt så anvendte metoder som er beregnet til genetisk analyse af krydsningsdyr,” siger Bjarke Grove Poulsen.