11. november 2021

Sundhedshjulet - Hjælp til de svære beslutninger

Det kan være svært at vurdere, om en syg eller tilskadekommen gris skal blive ved sine stifæller, i sygesti eller aflives. Det skal et nyt værktøj lave om på. Og med Fødevarestyrelsens kontrolkampagne er det vigtigt at sætte fokus på.

Anmærkninger for at håndtere syge og tilskadekomne dyr forkert, er ikke sjove at få: Det er skidt for både dyr og medarbejdere, hvis der ikke er tjek på, hvornår en gris skal i sygesti eller aflives. 

Derfor har SEGES Gris i samarbejde med iNudgeYou udviklet værktøjet Sundhedshjulet, der skal gøre det lettere for medarbejderne at tage stilling til syge og tilskadekomne dyr.

Sundhedshjulet er et beslutningsværktøj, man kan tage med i stalden. Når man har stillet en diagnose som for eksempel brok, kan man dreje på Sundhedshjulet og få svar på, hvad man skal gøre ved dyret. Sundhedshjulet kan især være et rigtig godt værktøj, når man skal oplære nye medarbejdere, og den første tid efter man er startet i stalden.

Det er et aktuelt emne, da Fødevarestyrelsen netop nu og indtil den 28. februar 2022 kører kontrolkampagne om syge og tilskadekomne grise.

Godt værktøj i hverdagen

Den første version af Sundhedshjulet er blevet testet hos blandt andre Morten Thorkilsen, som er slagtegriseproducent på Vestsjælland. I en måned har medarbejderne haft Sundhedshjulet med i stalden. Og selvom Yoliia Rymari, som arbejder hos Morten Thorkilsen, i første omgang var skeptisk overfor hjulet, har det alligevel gjort nogle rutiner lettere.

”Jeg har flere års erfaring på bedriften. Men jeg må indrømme, at det kan hjælpe os med at træffe både bedre og hurtigere beslutninger. For eksempel i forhold til at vurdere, om en gris skal i sygesti eller ej og om en gris i sygesti skal aflives eller ej,” siger hun.

Det bekræfter Morten Thorkilsen, som også fortæller, at det generelle niveau er blevet hævet. Det giver ham også en større tryghed i hverdagen:

”Vi får jævnligt nye medarbejdere på vores bedrifter. Hjulet er godt, fordi det kan hjælpe dem, når de er i stalden i weekenderne. Det er fedt for mig at vide, at de har sådan et værktøj, når de går alene,” fortæller han.

Griseproducent Morten Thorkildsen forklarer, hvorfor han mener, at Sundhedshjulet er et godt værktøj.

Gør det rigtigt første gang

Det har vist sig, at der er stor forskel på, hvad griseproducenten tror, medarbejderne gør – og det, der så i virkeligheden sker.

”Der er ingen staldmedarbejdere, der har lyst til at gøre noget forkert. Alle har de rigtige intentioner, men nogle gange sker der noget fra intention til handling, hvor man ikke lige kommer i mål. Det er menneskeligt og helt naturligt. Men vi vil gerne gøre det nemmere at udføre den rigtige handling.” fortæller Helle Pelant Lahrmann, som står bag projektet.

Få en kort introduktion til Sundhedshjulet i videoen.

Sundhedshjulet

Hjulet er en rund skive med lidelserne halthed, halebid og brok, som er udviklet specifikt til slagtegrise.

Der findes et til brug ved tilsyn i almindelige stier og et til brug ved tilsyn i sygestier.

Først skal man se på grisen og tage stilling til dyrets helbredsstatus.

På hjulet angives i midten forskellige handlinger knyttet til den helbredsstatus, som grisen har.

Sundhedshjulet findes på fire forskellige sprog – dansk, rumænsk, engelsk og ukrainsk, så udenlandske medarbejdere også kan få gavn af værktøjet. Ved oplæring af nye medarbejdere er sundhedshjulet et rigtigt godt værktøj, så de fra start lærer de rigtige rutiner.

Sådan får du fingrene i sundhedshjulet

Tag fat i din rådgiver eller dyrlæge, hvis du gerne vil have sundhedshjulet.