26. oktober 2021 | Opdateret/Gennemlæst 20. juni 2022

'Produktionskoncept smågris' øger effektiviteten hos smågrisene

Øget rentabilitet på 5 kr per smågris hos producenterne i konceptet er et af målene med 'Produktionskoncept Smågris'. Fokus ligger på masser af viden om grise, men også på nye overvågningsmetoder og tæt opfølgning fra rådgiverne.

'Produktionskoncept Smågris' tager de gode erfaringer fra 'Produktionskoncept Slagtesvin' med i smågrisestalden. Målet med projektet er at øge indtjeningen på hver smågris, der bliver produceret, men også samtidig skabe en sikker overgang til en produktion uden brug af medicinsk zink.

Projektet er startet op i 2021 - i første omgang med seks pilotbesætninger. I 2022 udvides gruppen af deltagere med yderligere 30 smågrisebesætninger.

Her på siden kan du læse mere om projektet og følge med i resultaterne. Hvis du ønsker at deltage, så kan du også se hvilke krav, du skal opfylde for at komme med i projektet.

Preben Bjerregaard fra Nexø har fået styr på rutinerne ved at være en del af Produktionskoncept smågris. Hør om hans erfaringer i videoen.
Hvordan sikrer du, at grisene får det rigtige foder? Se med, når Peter Jakobsen kommer med eksempler direkte fra staldgulvet.
Se med fra webinaret: Øg produktiviteten i smågrisestalden
Video: Fravænning af smågrise
Video: Sammensætning af foder
Video: Management i smågrisestalden
Video: Overvågning og strategi
Se med: Joachim Glerup Andersen kommer med en anbefaling om, hvornår du griber ind ved diarré.
Se med: Joachim Glerup Andersen kommer med en anbefaling om overvågning og temperaturmåling

Lyt med: Status på projektet

 

 

Status februar 2022: Hvordan er det gået siden opstart, og hvad byder fremtiden på? I podcasten kan du høre projektlederen og to af deltagerne giver deres bud på, hvad man kan bruge produktionskonceptet til.