19. september 2018

Meddelelse Nr. 1147

Test af fodringskoncepter som alternativ til medicinsk zink til smågrise

Ét koncept gav bedre produktivitet og reducerede diarré i forhold til foder tilsat medicinsk zink. Et koncept var på niveau med foder tilsat medicinsk zink og to viste produktivitet på niveau med foder uden medicinsk zink. Alle koncepter gav betydeligt forringet produktionsøkonomi pga. forøgede foderomkostninger pr. gris.

Fire foderkoncepter til smågrise fra 7 til 30 kg blev sammenlignet med foder tilsat medicinsk zink tildelt de første 14 dage efter fravænning samt med foder uden medicinsk zink. Afprøvningen blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj.

Ophørt brug af medicinsk zink reducerede produktionsværdien svarende til ca. 1,90 kr. pr. gris. Fratrækkes foderbesparelsen på medicinsk zink var tabet pr. gris ca. 1 kr. Derudover forøgedes diarréfrekvensen og dermed antallet af antibiotiske behandlinger statistisk sikkert til cirka det dobbelte antal behandlingsdage, hvilket yderligere forøger produktionsomkostningen med ca. 0,80 kr. pr. gris.

Konceptet fra Trouw Nutrition viste statistisk sikker bedre produktivitet og lavere behandlingsfrekvens end gruppen med medicinsk zink, men kostede netto ca. 8 kr. pr. gris på grund af højere foderpris. 

Konceptet fra Vitfoss klarede sig på niveau med gruppen med medicinsk zink både med hensyn til produktivitet og diarrébehandlinger, men kostede ca. 6,6 kr. pr. gris. To ud af fire koncepter (FRAmelco og Evonik) adskilte sig ikke fra gruppen, der blev fodret uden medicinsk zink, hverken med hensyn til produktivitet eller diarrébehandlinger.

Ingen af de testede koncepter var således i stand til via forbedret produktivitet at betale for den øgede foderpris i forhold til kontrolgrupperne. Effekten på diarré og besparelsen på antibiotika kan ikke udligne de øgede foderomkostninger.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Jørgen Kjeldsen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 19. september 2018

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring