19. juni 2014

Notat Nr. 1422

Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2013

Landsgennemsnittet 2013 viser fremgang på 0,4 fravænnet gris/årsso. Smågrise reducerer foderforbruget med 0,03 FEsv/kg tilvækst og øger daglig tilvækst med 6 g. Slagtesvin reducerer foderforbruget med 0,02 FEsv/kg tilvækst og øger daglig tilvækst på 11 g.

Der er for 2013 indsamlet data fra brugere af både AgroSoft og DLBR SvineIT i Danmark. Data er leveret af de lokale rådgivningscentre. Der indgår 604 sobesætninger med i alt 411.000 årssøer, 574 smågrisebesætninger med i alt 10,1 millioner producerede smågrise og 650 slagtesvinebesætninger med i alt 4,4 millioner producerede slagtesvin.

Resultaterne er opgjort som gennemsnit af besætninger. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 30,0 grise pr. årsso, det er en fremgang på 0,4 gris siden 2012. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er nu 680 årssøer i datamaterialet. Den totale pattegrisedødelighed er på 22,3 %. I Appendiks er sofoderforbruget i 85 besætninger opgjort uden poltefoder til 1351 FEso pr år. 

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 17.556 grise pr. år. Der blev opnået en foderudnyttelse på 1,92 FEsv pr. kg tilvækst en fremgang på 0,03 FEsv pr. kg tilvækst siden 2012. Den dagligtilvækst var på 448 gram fremgang på 6 gram siden 2012. Dødeligheden på 2,9 %, som er uændret i forhold til 2012.

Slagtesvinebesætningerne producerede 6.785 grise årligt. Daglig tilvækst var 916 gram pr. dag, en forbedring på 11 gram. Foderudnyttelsen var 2,84 FEsv pr. kg tilvækst, en reduktion på 0,02 Fes pr. kg tilvækst. Døde og kasserede grise var på 3,7 %.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Jens Vinther

Udgivet: 19. juni 2014

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Produktionsøkonomi