7. august 2014

Notat Nr. 1427

Normtal for omkostninger 2015

Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse normtal.

Landmænd og deres rådgivere kan finde normtal for omkostningerne i dette notat. Normtallene kan bruges til at sætte nye budgetmål, da normtallene er opgjort både for gennemsnittet og bedste tredjedel. Derved kan der identificeres forbedringspotentialer samt hvilke områder, der ligger på det rette niveau.

Opgørelsen er både på produktivitet fra effektivitetskontrollen og omkostninger i regnskabsopstilling fra business check svin. Omkostningerne opdeles i styk-, kontante kapacitets- og kapitalomkostninger, hvor bygninger og inventar forrentes med 4 %.

download

Læs hele Notat nr. 1427

 


Forfatter: Niels Vejby Kristensen

Udgivet: 7. august 2014

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Sohold

Fagområde: Produktionsøkonomi