9. juli 2015

Notat Nr. 1523

Landsgennemsnit for produktivitet i svineproduktionen 2014

Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret produktivitet. Slagtesvinene viser en reduktion i foderforbrug på 0,01 FEsv pr. kg tilvækst og en stigning i daglig tilvækst på 15 gram.

Der er i 2014 indsamlet data fra AgroSoft og DLBR SvineIT i Danmark. Data er leveret af de lokale rådgivningscentre. Der indgår i alt 537 sobesætninger med i alt 380.000 årssøer, 325 smågrisebesætninger med i alt 5,9 millioner producerede smågrise og 548 slagtesvinebesætninger med i alt 3,8 millioner producerede slagtesvin. Der er markant færre smågrisebesætninger i dette års landsgennemsnit. Se materiale og metode for yderligere detaljer herom.

Resultaterne er opgjort som gennemsnit af besætninger. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 30,6 grise pr. årsso, det er en fremgang på 0,6 grise i forhold til 2013. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var 707 årssøer og den totale pattegrisedødelighed var på 21,9 procent.

Smågrisebesætningerne producerede gennemsnitligt 18.232 grise pr. år. Reference foderudnyttelsen var 1,92 FEsv pr. kg tilvækst, svarende til en stigning på 0,01 FEsv pr. kg tilvækst siden 2013. Reference daglige tilvækst var 441 gram, hvilket er uændret siden 2013. Dødeligheden var 2,9 procent.

Den gennemsnitlige slagtesvinebesætning producerede 6.863 grise årligt. Reference daglige tilvækst var 922 gram, en forbedring på 15 gram. Reference foderudnyttelsen var 2,74 FEsv pr. kg tilvækst, hvilket er en reduktion på 0,01 siden 2013. Døde og kasserede grise var 3,7 procent af producerede grise.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Ole Helverskov

Udgivet: 9. juli 2015

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Produktionsøkonomi