11. september 2015

Notat Nr. 1529

Normtal for omkostninger 2016

Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse normtal.

Svineproducenter og deres rådgivere kan finde normtal for omkostningerne i dette notat. Normtallene kan bruges til at sammenligne med bedriftens budgetmål og dermed identificere områder, hvor der er væsentlige afvigelser samt muligheder for forbedringer, da normtallene er opgjort både for gennemsnittet og bedste tredjedel.

Opgørelsen er både på produktivitet fra effektivitetskontrollen og omkostninger fra "Business check svin". Omkostningerne opdeles i styk-, kontante kapacitets- og kapitalomkostninger, hvor bygninger og inventar forrentes med 4 %.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Karsten Moosgaard Pedersen

Udgivet: 11. september 2015

Fagområde: Produktionsøkonomi